Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Nasıl Üye Olunabilir?

Olağan veya ortak üyeliğe başvuru dilekçesi, bir dahaki delegeler toplantısından en geç altı ay öncesinde ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte FUEN'e sunulmak zorundadır:

 

- Doldurulmuş Başvuru Formu (Download);

- Üyelik başvurusunda bulunan Organizasyonun en üst temsil organınca verilen buna ilişkin karar;

- Başvuru talebinde bulunan organizasyonun üyelik için geçerli olan tüzüğü;

- Üyelik başvurusunda bulunan organizasyonun son üç faaliyet yılına dair yıllık raporlar (seçimlere ilişkin bilgiler, maddi durumu ve buna benzer hususlar).

 

Yeni bir olağan üyenin kabulünden önce, Başkanlık makamının bir üyesi,  üyelik başvurusunda bulunan organizasyonu ve onun temsil ettiği azınlığı(azınlıkları)/halk grubunu(halk gruplarını) ziyaret eder. Başkanın önerisi üzerine delegeler meclisi basit çoğunlukla bunu onaylayan bir karar alırsa, organizasyonlar  olağan veya ortak üyeliğe kabul edilebilirler.

 

FUEN bünyesinde çalışmaya ilgi duyan münferit şahıslar, kurum ve kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ise, FUEN'in çalışmalarını desteklemeleri halinde  yardımcı üyeliğe alınabilirler. Yardımcı üyeler oy verme hakkına sahip olmamakla beraber, kongrelere ve FUEN tarafından organize edilen etkinliklere davet edilir ve FUEN' neşriyatlarını elde ederler.

 

FUEN üyelik aidatı yılda bir kez ödenir. Üyelik aidatları organizasyon yasal merkezinin bulunduğu devlete, azınlığın büyüklüğüne ve de üyelik kategorisine göre (olağan, ortak veya yardımcı üyelik gibi) tasnife tabi tutulur. (2011 yılı delegeler meclisi toplantısında kararlaştırılan üyelik aidat yönetmeliği)

 

Daha fazla bilgi için lütfen   info@fuen.org adresi üzerinden bizimle temasa geçiniz.

Basın bildirileri