Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Başkanlık Makamı

FUEN BAŞKANLIK DİVANI 2019-2022

Başkan  Lorant Vincze, Romanya'da Yaşayan Macar Azınlığı Demokratik Birliği Uluslararası Sekreteri/Romaniai Magyar Demokrata Szövetseg (RMDSZ), Romanya’daki Macar Azınlığı lorant.vincze@fuen.org

Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider, Güney Tirol Halk Partisi (SVP), İtalya Güney Tirol’deki Alman Azınlığı daniel.alfreider@fuen.org

Başkan Yardımcısı Vladimir Ham, Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien vladimir.ham@fuen.org  

Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Alman Kuzey Silezya Birliği (BDN), Danimarka'daki Alman Azınlığı toft@fuen.org

Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar, Rat der Kärntner Slowenen (NSKS) angelika.mlinar@fuen.org 

Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen, Friisk Foriining bahne.bahnsen@fuen.org 

Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlou, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı, Yunansiatan’daki Batı Trakya Türk Azınlığı halit.habipoglu@fuen.org 

Avrupa Halkları Gençliği (YEN) Başkanı Giuanna Beeli giuanna.beeli@yeni.org

   

Basın bildirileri