Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Çalışma Toplulukları

FUEN şu an beş çalışma toplululuğuna sahip olup, bunlardan ilki 27 yıl önce, en sonuncusu ise 2018 yılında kurulmuştur.

Anılan çatı kuruluşunun desteği ile birlikte bu çalışma toplulukları  FUEN üye organizasyonlarına, özellik arzeden  ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlarına uygun   spesifik konularla iştigal etme imkanını sunmaktadır.

Faaliyeti  ise; beş ayrı çalışma topluluğundan herbirinin, FUEN Yıllık Kongresi  ve FUEN üye organizasyonlarından biriyle müştereken gerçekleştirilen bir kaç günlük yıllık toplantılar veya seminerler sırasında  olmak  üzere, yılda iki kez gerçekleştirdiği oturumlara istinad etmektedir.

Çalışma topluluklarının hedefi dayanışma prensibine uygun olarak, azınlıkların iletişim ağını güçlendirmek, fikir teatisini teşvik etmek, ihtisas bilgilerini bir araya getirmek, çözüm stratejileri geliştirmekve Avrupa'daki yerli azınlıkların çalışmasını böylece ileriye doğru taşımaktır.

 

Alman Azınlıklar Çalışma Topluluğu (AGDM)

Federal İçişleri, İnşaat ve Anayurt Bakanlığı'nın girişimiyle çalışma toplulukları 1991 yılında FUEN çatısı altında, otonom profillerini dizayn etmek, müşterek ilgi odaklarını teati etmek ve öz projelerini yaratmak için kendi çalışma topluluğunu kurmuştur. Alman Azınlıklar Çalışma Grubu FUEN bünyesinde, organizasyonumuzun dizayn edilmesinde muhakkak ki en etkili rol oynayan en büyük dil grubunu temsil etmektedir. Almanya bir ana devlet sıfatıyla tüm Avrupa'daki Alman topluluklarına karşı bir rol ve sorumluluk yüklenmiştir. Alman organizasyonları bir köprü kurucu olarak Almanya ile diğer münferit anayurt ülkeleri arasında önemli bir oynamaktadırlar.

Üye Organizasyon Sayısı: 25 (Bunlardan 22'si  olağan üye, 3 tanesi ise ortak üyedir).

Çalışma Topluluğu Sözcüsü: Bernard Gaida

agdm.fuen.org

 

Slav Azınlıklar Çalışma Topluluğu (AGSM)

Slav Azınlıklar Çalışma Topluluğu 1996 yılında FUEN çatısı altında kurulmuş olup, sayıları  20'den fazla organizasyonu  içinde barındırmaktadır. AGDM'den sonra FUEN bünyesindeki ikinci büyük kuruluş olan  bu teşekkül Avrupa'daki slav azınlıkların çıkarları ve talepleri uğrunda iştigal etmektedir. Bu kuruluş sadece azınlık topluluklarının arasında  değil, bilakis o azınlıkların yaşadıkları devletler arasında da bir nevi köprü kurucu olarak rol oynamakta ve işbirliğini teşvik etmektedir.

Üye organizasyon sayısı: 26 (Bunlardan 13'ü olağan üye, diğer onüç tanesi ise ortak ve yardımcı üyeler ve çatı kuruluşlarından oluşmaktadır.

Çalışma Topluluğunun Sözcüsü: Angelika Mlinar

agsm.fuen.org

 

Türk Azınlıkları Çalışma Grubu/Toplulukları (TAG)

Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) Kafkasya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafya içindeki Türk azınlıklarını/topluluklarını desteklemeyi  hedeflemektedir.  FUEN TAG Sekreteryası şu an için merkezi Almanya'da olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu  (ABTTF) tarafından yönetilmektedir.

Üye Organizasyon Sayısı: 11

Çalışma Topluluğu: Halit Habip Oğlu

tag.fuen.org

 

Non-Kin-State Çalışma Topluluğu

Non-Kin-State Çalışma topluluğu ilk resmi toplantısını 2017 yılı Kasım ayında İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirmiştir. Çalışma grubunun hedefi, ana vatanı olmayan azınlıklarla verimli bir diyalog kurma ve  bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı vermektir.

Üye organizasyon sayısı. 40

Çalışma Topluluğu Sözcüsü: Bahne Bahnsen

nks.fuen.org

 

Eğitim Çalışma Topluluğu

Eğitim Çalışma Topluluğunun ilk oturumu 2018 yılında Flensburg kentinde 14 organizasyonun katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışma topluğununun ağırlık noktasını deneyimlerin teatisi, ana dilde eğitim hakkı ve azınlık okullarındaki sistemlerle ilgili olarak zuhur eden problemler ve başarılı uygulamalar teşkil etmiştir.

Üye organizasyon sayısı: 14

Çalışma Topluluğu Sözcüsü: Daniel Alfreider

 

 

 

Basın bildirileri