Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Değerlerimiz

Dayanışma / Eşitlik / Katılımcılık / Çeşitlilik / Azınlık Hakları / Gelenekler

 

Bizler yüzyıllardan beri Avrupa'da yaşamaktayız. Yerli ve ulusal azınlıkların mensubu olup, çoğumuz sınırların nasıl değiştirildiğini ve  bugün artık bir azınlık içinde yaşadığımızı gözlerimizle gördük.  Bizim için bu bir seçenek değil, fakat bir gerçektir. Bizler anayurdumuzda yaşamaya devam etme kararı aldık. Biz yüz milyonu avrupalı ve elli milyon Avrupa Birliği içinde yaşayan yerli ulusal azınlıklar, uluslar, halk grupları, bölgesel ve dilsel gruplarının mensuplarıyız. . Atalarımız eşi benzeri bulunmayan kültürel bir miras yaratmış olup, kendi dillerini konuşmuş, kendi örf ve ananelerini korumuşlardır. Amacımız, kimliğimizi, kültürümüzü ve dilimizi muhafaza etmek ve geliştirmektir.

Ana dilimizi konuşmakta ve bunu günlük yaşamımızda ve de idari konumda kullanmak istiyoruz. Çocuklarımızın okulda kendi ana dilleriyle öğrenim görmesini ve bunu gelecek nesillere aktarmalarını arzulamaktayız.

Azınlıkların korunması alanında devletler farklı kurallar ve standartlar kullanmaktadırlar.: Bazıları azınlıkların gayretlerini tanımamakta ve görmezden gelmekteyken, diğerleri azınlıkları aktif şekilde teşvik etmekte ve korumaktadır. Düşüncemize göre; avrupalı azınlıkların durumu devletler için sadece bir iç keyfiyet  olarak telakki edilemez. Amacımız, Avrupa Konseyi'nin yasal araçlarını ve yaptırımlar mekanizmasını güçlendirmek ve bu sırada da ulusal azınlıklar ve dil gruplarının AB nezdinde korunmasını teminen yasal bir çerçeve hazırlanmasına ilişkin hedefe ulaşmaktır.

İçinde tüm dillerin ve toplulukların eşit haklar çerçevesinde saygı gördüğü ve değer verildiği bir avrupa topluluğunun rüyasını görmekteyiz.

Basın bildirileri