Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa'daki Yerli Azınlıklar

Tanınlama: Yerli, ulusal azınlıklar/halk gruplarına, Avrupa Tarihi'nin etkisi, sınırların  çekilmesi ve sair tarihsel olaylar sonucunda oluşan, ve de hiç bir şekilde kendi devletlerini kuramamış olup bir devletin toprakları üzerinde azınlık olarak yaşayanlar dahildirler. (FUEN Şartnamesi'nden alınmıştır).

Kıta üzerinde 400'ün üzerinde Avrupa azınlık topluluğu mevcuttur. Toplam olarak Avrupa'da yerli azınlıklara mensup 100 milyondan daha fazla insan yaşamakta, bunun 50 milyonundan fazlası ise AB ülkelerindedir. Her yedi avrupalı vatandaştan birisi ya bir yerli azınlığa mensuptur, veya bir bölgesel ya da azınlık dilini konuşmaktadır. Bu toplulukların ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar çok farklı cinstendir. Avrupa'daki azınlıklar ile çoğunluk arasında bir denge teminine ilişkin mükemmel nitelik arzeden örnekler olmakla beraber, buna karşılık yerli azınlıklarının varlığını inkar eden devletler de mevcuttur.

AB'nin resmi rakamlarına göre; Avrupa Birliği içinde 24 resmi dilin yanında 60 bölgesel ve azınlık dili mevcuttur. Azınlık dilini konuşan AB vatandaşlarının sayısının 40 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa'da toplam 90 dil konuşulmakta olup, bunlardan 37 adedi ulusal dil  , arta kalan 53 dil ise ''haymatloz dili'' olarak geçerlidir.

Avrupalı azınlıklar yaşadıkları bölgede, devletlerde ve Avrupa bazında daha fazla ilgi görmek ve etkili olmayı  talep etmektedirler. FUEN bu konuda onları desteklemektedir.

Devamını okuyun

Basın bildirileri