Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Çalışmalarımız

FUEN

- Avrupalı azınlıkların çıkarlarını bölgesel, ulusal ve bilhassa Avrupa bazında temsil eder.

- Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, AGİT ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlar ve avrupalı azınlıklar     alanındaki diğer katılımcılarla işbirliği içinde çalışır.

- Birleşmiş Milletler nezdinde danışmanlık statüsüne sahiptir.

- Avrupa Konseyi'nde katılımcı statüsüne haizdir.

- Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş olan Avrupa Çok Dillilik Sivil Platformu tam üyesidir.

- Temel Haklar Platformu katılımcısıdır.

- Her yıl yerli ulusal yerli azınlıkların en büyük toplantısı olan,  FUEN Kongresi'ni 200'ü aşkın katılımcıyla organize eder.

- Yıllık toplantılar yaptığı, Alman, Türk, Slav, Haymatloz azınlıkları ve yeni kurulmuş olan, eğitim konularıyla iştigal eden Eğitim Çalışma Topluluğu gibi beş ayrı çalışma topluluğuna sahiptir.

- Minority SafePack adlı, AB içindeki  ulusal azınlıkların hakları doğrultusunda avrupai bir halk girişimi olan, 1.128.385 geçerli oy alan ve 11 AB üyesi ülkede konan ulusal eşik değerlerini aşmayı başaran Minority SafePack adlı Avrupa Halk İnisyatifinin koordinatörüdür.

- ''İstikrarlı Bir gelecek İçin Diyalog'' – Kafkasya'daki Azınlıklar ve Batı Balkanlardaki Azınlıklar gibi bir çok uzun soluklu projeleri yerine getirmeltedir.

- Avrupalı Azınlık Bölgeleri Forumu ve Azınlıklar Medya Forumu gibi konferansları organize eder.

- EUROPEADA- Yerli Ulusal Azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı tertipler.

Devamını okuyun

Basın bildirileri