Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN)

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN)

- Avrupa'nın yerel ulusal azınlıkları ile  ulusları ve  dil topluluklarının en büyük çatı birliği ve baş  temsilcisidir. Çatısı altında  halen 36 ayrı ülkeden 100 üye organizasyonunu bir araya getirmiş olup, buna her yıl yeni üyeler dahil olmaktadır.

- Avrupa'daki azınlıkların çıkarlarını bölgesel, ulusal ve özellikle Avrupa düzeyinde temsil eden karşılıklı desteği esas alan bir topluluktur.

- Avrupa Bölgelerini, politik karar vericilerini, bilimsel enstitüleri, kültür ve eğitim kurumlarını, gençlik organizasyonlarını, medya ve sair işbirlikçilerini kapsayan büyük bir ağa haizdir.

- Avrupa'daki azınlıkların kimliği, dili, kültürü, hakları ve geleneklerini koruma ve teşviki yönünde faaliyet gösterir.

- Uluslararası organizasyonlar, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi,  Birleşmiş Milletler ve AGİT gibi kurumlar nezdinde   azınlıkların sesidir.

FUEN son yıllar zarfında ekibini, ve Flensburg, Berlin ve Brüksel'de açtığı üç büroyla varlığını genişletmiş ve sağlamlaştırmıştır. Bizzat  koordine ettiği Minority SafePack adlı Avrupa Halk Girişimi ile FUEN organizasyonu  görünürlüğüne yeni bir tarz ve istikrarlı bir pozisyon sağlamıştır.

FUEN, Delegeler Meclisi tarafından seçilen,  bir Başkan, altı Eş Başkan ve JEV Başkanından (Resmi Kanaldan) oluşan bir Başkanlık Makamı tarafından yönetilir. Başkanlık Makamı, Polonya'nın Breslava/Wrocklaw şehrinde  gerçekleştirilen FUEN  2006  Kongresi'nden beri, Romanya'da yaşayan Macar Topluluğu Üyesi Lorant Vincze tarafından yönetilmektedir.

Basın bildirileri