Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Válassz nyelvet
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Hogyan lehet a tagságot kérvényezni?

A rendes és társult tagsági kérelmet a soron következő éves Közgyűlés előtt legkevesebb hat hónappal kell benyújtani. A kérelmezéshez a következő okiratok szükségesek:  

 • kitöltött formanyomtatvány (letöltöm);
 • a kérelmező szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete által elfogadott, a tagság kérelmezésére vonatkozó határozat;
 • a kérelmező szervezet statútuma;
 • a kérelmező szervezet éves tevékenységi és pénzügyi beszámolója, legalább három évre visszamenően (amely a választásokon elért eredményekre, a szervezet pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat is tartalmaz).

 

A rendes és társult tagsági kérelmeket az elnökség egy tagja terjesztheti a Küldöttgyűlés elé jóváhagyásra. A kérelem jóváhagyásához a szavazatok egyszerű többsége szükséges. Az elnökség egy tagja látogatást tesz a kérelmező szervezethez és az általa képviselt kisebbségi közösséghez, mielőtt egy rendes vagy társult tagsági kérést a Küldöttgyűlés elé terjeszt.

 

Egyesületek, alapítványok és intézmények válhatnak a FUEN megfigyelő tagjává, hogyha a FUEN céljait, munkáját támogatják. A megfigyelő szervezetek nem rendelkeznek szavazati joggal, de részt vehetnek a FUEN kongresszusain és egyéb rendezvényein, illetve megkaphatják a FUEN kiadványait.

 

A FUEN tagsági díj befizetése évente egyszer esedékes. A tagságdíj, a FUEN Közgyűlése által 2011-ben elfogadott határozat értelmében, arányos a szervezet által képviselt kisebbségi közösség, és a tagállam méretével.

 

További információkért forduljanak Jenni Jones munkatársunkhoz, a következő címen: jenni.jones@fuen.org

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK