Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Válassz nyelvet
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Munkacsoportok

A FUEN keretében jelenleg öt munkacsoport tevékenykedik, a legrégebbi 27 éve, a legfiatalabb 2018-ban alakult.  

Az ernyőszervezet támogatásával a munkacsoportok megteremtik a lehetőséget a FUEN tagszervezetei számára, hogy sajátos igényeiknek és kihívásaiknak megfelelően bizonyos témákra összpontosítsanak.

A munkacsoportok évente kétszer üléseznek, egyszer a FUEN Kongresszusa alatt, egyszer pedig a FUEN valamely tagszervezete közreműködésével lebonyolított többnapos szeminárium alkalmával. 

A szubszidiaritás elvét követve a munkacsoportok célja a kisebbségek közötti együttműködés megerősítése, a tapasztalatcsere előmozdítása, a szaktudás felhalmozása, problémamegoldó stratégiák kidolgozása, ezzel segítve az őshonos európai kisebbségek munkásságát.  

Német munkacsoport (AGDM)

A német belügy kezdeményezésére, 1991-ben a német közösségek saját munkacsoportot alakítottak a FUEN ernyője alatt. A munkacsoport keretén belül a különböző országokban élő német kisebbségek közös célokat fogalmaznak meg, közösen tervezhetnek.


A FUEN legnépesebb nyelvcsoportja a német, így a munkacsoportnak kulcsszerepe van a szervezet identitásának alakításában. Az anyaország felelősségteljes szerepet vállal az európai német közösségek törekvéseinek támogatásában, a közösségek pedig kapcsolatteremtő szerepet játszanak szülőföldük és Németország között.

A német munkacsoportban 25 FUEN tagszervezet tevékenykedik (22 rendes tag, valamint 3 társult tag)

A munkacsoport szóvivője Bernard Gaida

agdm.fuen.org

 

Szláv munkacsoport (AGSM)

A szláv munkacsoport (AGSM) 1996-ban alakult a FUEN ernyője alatt, és több mint 20 tagszervezetet foglal magába. Az ernyőszervezet második legnagyobb munkacsoportjaként a szláv ajkú kisebbségek érdekképviseletét látja el európai szinten, a FUEN ernyője alatt. A kisebbségi közösségek, illetve az államok és kisebbségek közötti együttműködést is elősegíti.

A szláv munkacsoportban 26 FUEN tagszervezet tevékenykedik (13 rendes tag, valamint 13 társult tag és megfigyelő szervezet)

A munkacsoport szóvivője Angelika Mlinar

agsm.fuen.org

 

A török közösségek és kisebbségek munkacsoportja (TAG) 

A török közösségek szervezeteit tömörítő munkacsoport (TAG) célja támogatni azokat a kisebbségeket, amelyek a Kaukázusoktól a Balkánig terjedő területen élnek. A munkacsoport titkárságát a Németországban székelő ABTTF (the Federation of Western Thrace Turks in Europe) vezeti.

A török kisebbségek munkacsoportban 11 tagszervezet tevékenykedik.

A munkacsoport szóvivője: Halit Hapib Oğlu

tag.fuen.org

 

Az anyaország nélküli kisebbségek munkacsoportja

Az anyaország nélküli kisebbségek munkacsoportjának első hivatalos ülésére 2017 novemberében került sor, Rómában. A munkacsoport azokat a kisebbségeket hivatott segíteni, akik nem élvezik egy anyaország támogatását. Párbeszédre, kapcsolatépítésre törekszik a különböző kisebbségi közösségek között.

Az anyaország nélküli kisebbségek munkacsoportjában 40 FUEN tagszervezet tevékenykedik.

A munkacsoport szóvivője: Bahne Bahnsen

nks.fuen.org

 

Oktatásügyi munkacsoport

Az oktatásügyi munkacsoport első ülésére Flensburgban került sor, 2018 májusában, 14 tagszervezet részvételével. A munkacsoport tapasztalatcserére, az anyanyelvi oktatás területén észlelt gondok és jó példák megosztására, valamint a kisebbségi iskolák rendszerére összpontosít.

Az oktatási munkacsoportban 14 FUEN tagszervezet tevékenykedik.

A munkacsoport szóvivője: Daniel Alfreider

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK