Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Válassz nyelvet
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Tagság típusai

Minden olyan, demokratikus módon létrejött szervezet, amely egy őshonos nemzeti kisebbség vagy etnikai csoport érdekképviseletét látja el, és teljesíti a FUEN statútumának második cikkelyébe foglalt előírásokat, az ernyőszervezet rendes tagjává válhat, amennyiben a kisebbségi közösség tagjainak egy meghatározó része az illető szervezet tagja. Két, vagy több, egyazon kisebbség érdekképviseletét ellátó szervezet is lehet a FUEN rendes tagja.

 

A FUEN társult tagjává válhat minden olyan szervezet, amely egy rendes tag által nem képviselt őshonos nemzeti kisebbség vagy etnikai csoport érdekképviseletét látja el.  Több, egyazon államban élő kisebbség szervezete, akkor is ha szülőföldükön különálló szervezetként tevékenykednek, együtt a FUEN társult tagjává válhatnak.

 

Egyesületek, alapítványok és intézmények válhatnak a FUEN megfigyelő tagjává, ha a FUEN céljait, munkáját támogatják.  

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK