Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Válassz nyelvet
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Európa őshonos nemzeti kisebbségei

Meghatározás: őshonos nemzeti kisebbségnek, nyelvcsoportnak tekintjük azt a közösséget, amely Európa átalakulásának, a határok újrarajzolásának következtében vált kisebbséggé saját szülőföldjén. Őshonos nemzeti, nyelvi kisebbség az a közösség is, amelynek nincs saját állama, anyaországa (a FUEN Chartából).

A kontinensen több mint 100 millió európai tartozik a több mint 400 kisebbségi közösség egyikéhez. Az Európai Unió 40 millió állampolgára – azaz hétből egy – tagja valamely őshonos nemzeti kisebbségnek, vagy nyelvcsoportnak. Ezen közösségek helyzete és igényei igencsak különbözőek. Számos jó példa van a kisebbség-többség békés együttélésére Európában, ugyanakkor több tagállam nem ismeri el a területén élő kisebbségeket. 

A hivatalos adatok szerint, a 24 EU-s nyelven kívül, az Európai Unióban 60 más kisebbségi nyelvet beszélnek. Becslések szerint 40 millió EU-s állampolgár beszél, anyanyelveként, egy kisebbségi nyelvet. A teljes kontinensen 90 nyelv él, ebből 37 egy állam hivatalos nyelve, míg 53 olyan, amelyet egyetlen állam sem tart nyílván hivatalosként.

Az Európai kisebbségek sajátos gondjaikra szeretnék felhívni a figyelmet, befolyásolni akarják az őket érintő döntéseket regionális, országos, és európai szinten. A FUEN ebben kíván segíteni nekik.

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK