Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Hvordan bliver man medlem?

Ansøgningen om optagelse som ordinært/associeret medlem, som skal foreligge FUEN senest seks måneder før den kommende delegeretforsamling, skal indeholde følgende dokumenter:

 

 • Udfyldt ansøgningsformular (download)
 • Den pågældende beslutning fra det højeste repræsentationsorgan i organisationen, som ansøger om medlemskabet;

 • Vedtægterne fra den ansøgende organisation, som gælder for medlemskabet;

 • Årsrapporter for de sidste mindst tre års drift af organisationen, som søger om optagelse om medlemskab (inklusiv informationer om valg, den finansielle situation og lignende).

 

Inden et ordinært medlem kan optages, besøger et af præsidiets medlemmer organisationen og det af dem repræsenterede mindretal/folkegrupper, som søger om optagelse.
Organisationer bliver optaget som ordinære eller associerede medlemmer, når/hvis delegeretforsamlingen på forslag af præsidenten med simpelt flertal stemmer for.


Enkeltpersoner ligesom institutioner, institutter og foreninger, som er interesserede i FUEN’s arbejde, kan såfremt de støtter FUEN’s arbejde optages som støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har ingen stemmeret, men bliver inviteret til kongresser og andre arrangementer, der er organiseret af FUEN, og modtager publikationer fra FUEN.

FUEN-medlemskontingentet betales en gang om året. Medlemsgebyrerne afhænger af den stat, hvor organisationen har sit juridiske hovedsæde, mindretallets størrelse og typen af medlemskab (ordinært, associeret eller støttende medlem). (FUEN's regler for medlemsgebyrer vedtaget af delegeretforsamlingen i 2011).

 

For yderligere oplysninger bedes du kontakte os på følgende mail: info@fuen.org

 

Pressemeddelelser