Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN KONGRES 2016

Den årlige kongres for Den Føderale Union af Europæiske Nationaliteter (FUEN) blev afholdt i Wrocław fra den 18. til den 22. maj.

Over 150 deltagere fra 27 nationer, som repræsenterer dobbelt så mange mindretal, mødtes, for sammen at drøfte ønsker og bekymringer.

De vigtigste emner på kongressen var den generelle situation i Europa, mindretalssituationen i Polen, situationen i Ukraine, samarbejdet mellem mindretalsorganisationer på europæisk plan og flygtningesituationen.

Kongressen blev organiseret i samarbejde med foreningen af tyske sociokulturelle foreninger i Polen (VDG).

Efter åbningen af kongressen var kongressens første dag sat af til den aktuelle situation i Polen og mindretalspolitik, med fokus på det tyske mindretal. Kongressens anden dag var en temadag under mottoet "Quo vadis Europe? The multifaceted crisis of Europe".

Kongressen omfattede også delegeretforsamlingen for den største paraplyorganisation for europæiske mindretal, hvor der blev valgt et nyt FUEN-præsidium, medlemmer af det Europæiske Dialogforum og talsmænd for FUEN-arbejdsgrupperne.

Et ”marked for folkeslag” gav rigelig tid og stimulering til at lære de mange mindretal at kende, inden deltagerne kunne opleve kulturhovedstaden på egen hånd.

Hovedtaleren på den årlige kongres var Astrid Thors, højkommissær for nationale mindretal i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Vi takker alle deltagere for spændende bidrag, interessante diskussioner og en vellykket kongres!

Projektet blev støttet af Forbundsministeriet for Indenrigsanliggender og finansieret af Forbundsrepublikken Tyskland.

Pressemeddelelser