Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Kadınlara Öncelik – Fakat Nasıl ? FUEN Azınlık Organizasyonlarında Eşit Haklarla İlgili Viyana Çalıştayı

Federal Meclis Eski Başkanı ve siyasette eşit haklar doğrultusunda uzun yıllar mücedele veren birisi olan Rita Süsmuth onlarca yıldır yaşanan ve 2023 yılında da güncelliğini kaybetmeyen bir probleme işaret ederek: ''Kadınlar toplum   içinde çoğunluğu oluşturmalarına rağmen, bir azınlık içinde kalmağa ısrarla devam etmekteler. Parlamentoda da mavi-gri elbiseler dünyasında bir kaç renkli  nokta gibi görüntü vermekteler'' şeklinde konuşmuştur. Politika olsun, ekonomi veya toplum içinde bir bütün olarak bugün tam bir hak eşitliği bulunmamaktadır.

Avrupa Yerli Azınlıkların çatı kuruluşu olarak bu konuyu uzun bir süredir gündemimizde tutmaktayız. Bakışlarımızı ulusal azınlıkların organizasyonuna doğru çevirirsek, erkek-kadın arasındaki denge eşitsizliğinin  daha da  şiddetle  tezahür ettiğini görürüz. Kongrelerimizde konuşma kürsümüze neden erkekler çoğunlukla çıkmaktadır ? Eğer daha üst mevkiler sözkonusu olduğunda, kadınlar azınlıklar içinde daha mı az yer almaktadır  ? Organizasyonlarımızda ne ölçüde eşit haklar mevcuttur ? Geçtiğimiz yıl bu soruların cevabını ortaya koymak istiyorduk – ''Women of Minorities'' (Azınlıklarda Kadınlar) adlı proje altında yaptığımız araştırmanın neticesi de, FUEN Organizasyonlarının çoğunda edindiğimiz gibi, bu görüşü teyid etmiştir: Esas itibariyle kadınlar, organizasyonlarda iyi şekilde sunulsalar da, bu herşeyden önce operasyon  alanında kalmaktadır.Ancak buna karşılık yönetici pozisyonları, yani başkanlık veya yönetim kadroları erkeklerce domine edilmektedir.

Bir çok üye organizasyonumıızun büyük ilgisi ve sonuçlar açıkça şunu ortaya koymaktadır: Burada konuşmaya ve fiiliyata ihtiyaç vardır.

Şimdi bunu eylemlerle takip ediyoruz: 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Viyana'da ''Ayırımcılıkla Mücadelede Eşitlik Normlarının Bir Enstrüman Olarak Kullanılması'' konulu bir çalıştay organize etmekteyiz. Etkinliğin ev sahipliğini, Viyana'daki Hırvatistan Merkezi üstlenmiştir. Etkinliğe, İspanya'daki Katalanlardan tutun da, Arnavutluktaki Karadağ Topluluğuna kadar uzanan on ayrı ülkeden ve on azınlıktan oluşan yaklaşık 20 katılımcının gelmesi beklenmektedir.

Etkinlik, bir uluslararası eşitlik normlarıyla ilgili bir podyum paneliyle açılacaktır. Bunun akabinde katılımcılara, azınlık organizasyonları dahilinde mevcut eşitlik standartlarını teati etme  imkanı sunulacak ve problemler, karşılaşılan zorluklar ve de muhtemel çözümler hakkında müzakere imkanı sunulacaktır. Son olarak, inter aktif bir çalıştay içersinde azınlık organizasyonları için eşitliğe ilişkin örnek standartlarının müştereken geliştirilmesi sağlanacaktır.

Etkinliğe ilişkin intibaları, alışıldığı üzere sosyal medya kanallarımızdan temin edebilirsiniz (Facebook ve İnstegram)

Daha önceki basın bildirilerimizde yer alan diğer etkinlikler:

 

Basın bildirileri