Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlık Dillerinin Uygulamada ve Mahallinde Teşvik Projeleri

Turizm ve azınlıklar arasındaki ilişki hakkında söz ederken, turizmin sadece insanların gelirini değil, dilin canlılığını da teşvik edip etmediği gözden geçirilmesi yerinde olur. 11.Kasım 2022 Cuma günü Galway'da gerçekleştirilen Avrupa Azınlık Bölgeleri Forumu'nun 2, panelinde yaptığı prensip konuşmasında Belfast Ulster Üniversitesi Kamu Faaliyet ve İdari İşler Doçenti Michele Gazzola işte bu tespitte bulundu. Adıgeçen, yerel veya bölgesel ekonomik sistemin gelişimi, eğer dili konuşan topluluğun yaşadığı çevreyi rahatsız eder veya dilin gelişimini, kaybolmuş bir geçmişin nostaljik tasvirine bağlarsa, o zaman dilin hayatiyetine sekte vereceğine işaret etti. Yerel ekonomik büyüme ile azınlıkların korunma ve teşviki arasında her durumda olumlu bir ilinti bulunmaması nedeniyle; makul fiyatlı konut alanları, bakım tesisleri, toplu taşımacılık, verilere geniş bant üzerinden ulaşım ve üst seviye eğitimi gibi sosyal politik tedbirler burada önemli bir rol oynayabilir ve yurdunu terkeden göçmen sayısını indirmek suretiyle yaşam kalitesini yükseltebilir. Bu şekilde yerel ve azınlık toplulukları kurtarılabilir ve sosyal politika bir dil politikasına evrilebilir.

Bunu takiben yapılan podyum müzakeresi katılımcılara, dil teşvikinde İrlanda'dan Siebenbürgen'e kadar en iyi  teşvik örneklerini toplama imkanı sundu. Udaras na Gaeltachta Dil Planlama Menejeri Siubhan Nic Grianna, müteşebbisin tüm Gaeltachta'da (ülkenin İrlanda dilini konuşan bölgesi) İrlanda dilini müşteri müteşebbislerinde nasıl desteklediğini ve de Udaras tarafından müteşebbislerde 8000 İrlandaca konuşan insanın çalıştığı düşünüldüğünde, bunun üstesinden nasıl başarıyla geldiğini sundu. Şimdi onlar da, diğer azınlıkların maruz kaldığı , örneğin genç ve iyi eğitim görmüş kalifiye iş gücü göçü, İrlandaca diline vakıf kalifiye iş gücü bulmak gibi, bazı zorluklarla karşılaştıklarını sanmaktadırlar. Bunlar bir ekonomik, kültürel ve sosyal bir görev üstlenmiştir: Bu görev;  İrlanda dilini, canlı bir topluluk dili haline gelmesi için teşvik ve inşa etmek,ekonomik büyümeyi tesis etmek, işyerleri açılmasını desteklemek ve yaşam yeteneğine haiz Gaeltacht Topluluklarını konsolide ve inşa etmekten ibarettir.

Brid Ni Chongholie'nin sunduğu gibi, Gaillimh le Gaeilge de, Galway'deki İrlanda Yazı Dilini yükseltmeye odaklanmıştır. Organizasyon, verdiği tercüme hizmetleri, genel destek, iki dilli olmalarını teminen müteşebbislere verdiği kurslar ve iki dilde gerçekleştirilen iş yeri etkinlikleriyle buna ulaşmaktadır. Faaliyeti ise, easas itibariyle müteşebbislerce desteklenmektedir.

Azınlık Araştırmaları Romanya Enstitüsü Direktörü Istvan Horvath ise ''Evet, lütfen'' adlı, içinde müşterilerle Macarca konuşulabilen işyerlerini ve müteşebbisleri bulmaları konusunda yardım veren bu kampanyayı tanıttı. Bu, sadece müşterilere yardımcı olmakla kalmayıp, bilakis aynı zamanda işverenlerin kar sağlayabileceği kültürel hassasiyete haiz bir pazarlamadır. Adıgeçen, halihazırda bu harekete 450'den fazla müteşebbisin katılmış olmasına rağmen, uluslararası ticaret zincirini buna katılmaya ikna etmenin, macar ahalisinin çoğunlukta olduğu bölgelerde bile çok meşakkatli olduğunu belirtmiştir. Bunlardan bazıları, herhangi etnik bir pazarlama ve servis stratejisi olmaksızın genişlemekte,bazıları da ancak yerel baskılar ve etnik pazarlama stratejisine sahip yerel müteşebbisler zincirinin yarattığı rekabetin sonucunda çok dilliliğe geçmektedir.


Finlandiya'daki İsveç Meclisi Uluslararası Sorumlusu (Folktinget) Anna Jungner-Nordgren, finlilerin daha çok isveç dilini konuşmaya cesaret etmeleri doğrultusunda Helsinki'de yaptığı biy yıl süreli başarılı kampanyayı tanıttı. Kampanya, hem özel ve hem de kamu müteşebbislerine hitap ediyor, Finlandiya ve İsveç okulları arasında iki dilde oynanan bir tiyatro eseriyle yapılan işbirliğini teşvik ediyor ve kampanyayı, ücretsiz posta kartları, seminerler ve etkinliklerle tanıtıyordu.

Sonucunda FUEN Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen, Almanya'nın Flensburg'taki belki de en tanınmış fırıncısı olan Migge's Danish Bakery'nin başarı hikayesini dile getirmiştir.

Valensiya Bölgesi'nde çok dillilik ve dil politikası genel müdürü Marc jimenez i Agullo, Valensiya'da, Katalancanın özel sektörde kullanılmasından söz etti.Hırvatistan Sırp Ulusal Meclis Danışmanı Andrea Vukelic, Sırpların ülkede görünür hale gelmesi doğrultusundaki iki dilli kampanyadan bahsederek, sırp kadınlarının kuvvetlenmesini teminen geleneksel motifleri yeniden yorumladıkları kursa ilişkin proje hakkında bilgi verdi. Bu kurs sonrasında köylerdeki kadınların bir çoğu yerel hediyelik eşya imal etmeye başlamış ve küçük dükkanlar açmıştır.

Forumda, gençlere yönelik projeler de tanıtılmıştır. Foras na Gaeilge Genel müdürü Sean O Coinn, genç ve gönüllüler organizasyonlarına, İrlanda dil dersine odaklı genç insanlar  ve finansman imkanları için olan programlarını tanıttı. Her yıl tüm ülkeden gelen 27.000 genç insan  yurtlardaki İrlandaca kurslarına katılmakta olup,  yaz mevsimi günlük kampları da gayet sevilmektedir. Adıgeçenin fikrine göre; hükümet tarafından finanse edilen Yedi-Yıllık-Dil Planlamaları, gençlerin İrlanda dilini öğrenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Udarus na Gaeltachta Dil Planlama Sorumlusu Hannah ni Dhoimhin yeni Gluin Z, (Z Kuşağı) Girişimini tanıttı. Gluin Z, genç insanlar bir dilin canlanmasının önemini idrak etmiş olup, ''Genç insanlar tarafından, genç insanlar vasıtasıyla, genç insanlar için'' prensibinden hareket etmektedir. Adıgeçen açıklamasında; Bu günkü gençlik sosyal ve politik yönden en aktif bir nesil olup, bizler bu iyimser tutumdan istifade etmek istiyoruz. Gluin Z, sadece dille ilgili olan aktivitelere değil, iklim değişikliği ve insan hakları gibi, gençliğin ilgi duyduğu alanlara da odaklanmıştır'' açıklamasını yapmış oldu.

Culturel de Bretagne Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkan Vekili Jean-Pierre Levesque ile
sözcüsü Mariw-Noelle Rinquin, Fransa'daki Bretonların durumundan söz ettiler. Halen orada 207.000 Bretonca konuşan insan bulunmakla birlikte, fakat sayıları giderek azalmaktadır. Bunlardan % 60 kadarı 70 yaşının üzerindedir ve okullardan her yıl 100 kadar seri şekilde konuşan öğrenci gelmektedir. Bunlar aynı zamanda, 500 müteşebbis tarafından imal edilen 5000 ürün ve 110.000 çalışanın bir araya geldiği, tüm Fransa'da bilinen ''Produit au Bretagne'' (yani Bretagne Malı) yerli malı konseptini tanıtmaktadırlar.

İnstituto da Lingua Galega adlı kuruluşa mensup Facundo Reyna-Muniain medya tüketimi ve İspanya'daki Galler Radyosu'ndan bahisle; Galliler için özellikle önem arzeden ''Diaspora'' nın rolüne değindi. Galiçyalılar, Avrupa'ya ve hatta Madrid'e göç ederken aralarında dil kullanımında hala büyük bir rol oynayan, yüksek seviye kaliteli gençler başta olmak üzere bir çok insanı yitirmiştir.

Avrupa Azınlıklar Bölgesi bu yılki Forumu'nun en can alıcı noktalarından biri; Aran-Adalarına yapılan bilimsel gezisi oldu. Bu üç küçük ada İrlanda dilinin geçilmez kalesi olarak tanınır ve içinde toplam 1200 kişilik bir ahaliyi barındırır. 12 Kasım Cumartesi günü forumun katılımcılar bu üç
adadan en büyüğü olan 750 nüfuslu İnis Mor adasını ziyaret etmiştir. Burada, hepsi İrlanda diliyle tedrisat veren 2 ilkokul ve bir de ihtisas okulu bulunmaktadır. Yaz aylarında, yün örgüleri ve tarih öncesi taş yazılaıyla da tanınan bu Aran-Adalarında dil kampları da organize edilmektedir.

Belde ahalisi için karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi, sayısı giderek artan genç insanların bir yüksek okul tahsili yapmaya karar vererek, spesifik yeteneklerinin talep edildiği işyerlerinin olmaması nedeniyle adaya bir daha geri dönmemeleridir. Topluluk Gelişim Organizasyonu Comharchhuman Forbartha Arann kurumundan Cahy Ni Ghoill'in de açıkladığı gibi; adada kar getirmeyen, fakat topluluk için önemli olan fazlasıyla aktivite bulunmakta ve bir organizasyon olarak görevlerinin, çözümler yaratmak suretiyle buna rağmen işlev görmekten geçtiğidir. Yardımları sayesinde atıkları yeniden değerlendirme yerel tesisleri inşa edilmiş ve şimdi yeni iş gücünü ve ada sakinini de beraberinde getirecek şekilde işletmeye açılmıştır. Ada sakinlerinin çoğu bir otomobile sahip olması itibariyle toplu taşıma araçları artık kar getirmemekle birlikte, avuç içi kadar az sayıdaki insanın bile ihtiyaç duyduğu toplu taşıma araçlarının kurtarılması zaruridir. Cathy Ni Ghoill, Aran Adaları'nın hükümetle olan iletişiminin örnek timsal teşkil ettiğini açıklayarak, ''Bizler küçük topluluklarız ve fazla oy sahibi değiliz. O halde bazen sesimizi daha da fazla yükseltmeliyiz. Ancak bizim için daha kolay olan şey, gerektiğinde bir bakan ya da hükümet görevlisi ile buluşma sağlamaktır'' demiştir.

Basın bildirileri