Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlıklar Büyük Metropollerde Nasıl Yaşıyor ? Slav Toplulukları Viyana'da Buluştu

Viyana'yı anımsayan her kes Hofburg'u, Schönnbrunn Sarayı'nı, Kahvehaneleri ve Klasik Müziği de düşünür. Ancak, orada bir Slav azınlığın yaşadığını acaba kim bilebilir ? Ve, bunun avrupai bir metropolde görünür kılmayı nasıl başarır ? 17 ile 20 Kasım 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana/Bec. Şehrinde yapılacak olan Avrupa'daki Slav Azınlıklar Çalışma Topluluğu (AGSM) Seminerini işte bu ve diğer konular oluşturacaktır.

Anılan seminer, Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından ve Hırvatistan Kültür, Eğitim ve Politika Merkezi (Hrvatski centar), Burgenland Hırvat Kültür Derneği (HDK) ve Hırvat Akademi Kulubü Gençlik Organizasyonu (HAK) ile bir işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Seminere oniki ayrı ülkeden 30'dan fazla katılımcının gelmesi beklenmektedir.

Avusturya'nın Viyana şehrindeki Almanca/Hırvatça olmak üzere iki dilli hazırlanmış belde levhası resmi olarak değil, Hırvatistan Kültür Derneği tarafından özel organize edilerek, bir sokak festivali çerçevesinde yerine konmuştur. Foto. Hrvatski centar

Programın en can alıcı noktalarından birisi, partilere ait tüm halk grupları ve azınlık temsilcilerinin davet edildiği 18.Kasım günü Hofburg'ta, Avusturya Parlamentosu üyeleriyle yapılan teatiydi. Bu etkinlikte, Avusturya'daki halk gruplarının korunması,avrupai ve uluslararası boyutu, iki dilli eğitim modelleri ve azınlık okullarında en iyi uygulanma örnekleri sözkonusu oldu. Etkinlik, Yeşiller Parlamento Kulubü ile işbirliği içersinde gerçekleştirildi.

Bunu takiben katılımcılar, Avusturya, Slovakya ve Macaristan'dan oluşan üçlü sac ayağı formatında yapılan otobüs gezisi çerçevesinde Avusturya'nın Neodorf, Macaristan'ın Bezenye ve Slovakya'nın Cunova adlı beldelerinde bir takım tespitlerde bulundular. Yapılan ziyaretler ve müzik gösterileri sayesinde katılımcıların bu yörenin Slav Kültürü hakkında bir bakış edinmeleri sağlanmış oldu.

Müteakip günün gündemini, Halk Grupları bir Metropolde/İskan Bölgeleri Dışında'' konusu oluşturdu. Halk gruplarının hakları orada nasıl uygulanmaktadır ? O halde, dilin muhafaza edilmesi, eğitim konusu ve azınlıklar medyası nasıl oluşturulmaktadır. İşte bu sorular, Burgenland ve Viyana/Bec'te yaşayan kadın erkek hırvatlar tarafından örneklerle birlikte mercek altına alınmış oldu. Azınlık okullarından, medyadan ve kültür derneklerinden temsilciler bu etkinliğe davet edildiler.

Hırvatça ve Almanca Eğitim: Burgenland'taki azınlıklar okulu görüntüleniyor. Foto. Hrvatski centar.

AGSM Seminerinin değişmez parçasını bu yıl yine, Slav Azınlığın güncel durumuna ilişkin haberler ve üzerindeki müzakereler, çalışma grubunun geçmiş ve gelecekteki faaliyetlerinin teatisi ve yeni sözcünün seçilmesi oluşturdu.

Kapanış, gerçek bir şenlikle kutlandı. Hrvatski centar adlı Hırvat Merkezi'nin 2008 yılından beri azınlığa özel katkıda bulunan kişilere verdiği kültür ödülü olan ''Metron'' festival tarzı

bir etkinlikle verildi. Bu yılki posthum ödülü, Molise Hırvatı Antonio Sammartino'ya AGSM Sözcüsü Angelika Mlinar'ın himayesinde ve Molis ve Burgenland müziği ve edebiyatı refakatinde takdim edildi.

Başlık Fotoğrafı. Pixabay

 

Basın bildirileri