Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Fernand de Varennes 2021 FUEN Ödülü'yle Taltif Edildi

Bu yılkı FUEN Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında Fernand de Varennes dinleyicilere hitaben ''Azınlık hakları insan haklarıdır ve bu haklar eşit seviyede tutularak, öyle kabul edilmelidir'' çağrısında bulunmuştur.

Adıgeçen BM-Azınlık Sorunları Özel Raporteri, azınlık hakları alanında önde gelen isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. FUEN-Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar'ın yaptığı methiye konuşmasında da belirttiği gibi, ilgilinin Birleşmiş Milletler tarafından azınlık sorunları özel raportörü olarak atanması, yaptığı başarılı çalışmaların mantıklı bir sonucudur.

Dr. Fernand de Varennes bir Kanada vatandaşı olup, çeşitli üniversitelerde ders vermektedir. Kendisi Pretoria Üniversitesi (Güney Afrika) ve İrlanda/Galway'daki National Üniversitesi'nde öğretim görevlisi doçenti olarak çalışmakta ve aynı zamanda Hogkong Üniversitesi (Çin) Hukuk Fakültesi misafir profesörüdür. 200'en fazla eseri yuvarlak rakamla 30 ayrı dilde neşredilmiştir. Azınlık sorunlarında bir akademik uzman sıfatıyla verdiği hizmetler FUEN tarafından takdirle karşılanmaktadır.

BM nezdindeki hukuki görev süresinin hitama ermesinden sonra dahi angaje olmaya devam etmek istediğini duyuran Fernand de Varennes ''Azınlıkların korunması hiç bir zaman son bulmayacak bir keyfiyettir. Birlikte ileriye doğru büyük adımlar atmalarına rağmen, daha önlerinde karşılaşacakları büyük sorunlar bulunmaktadır'' ifadesini kullanmıştır.

FUEN Ödülü, Avrupa'daki ulusal yerli azınlıklar ve dil grupları için fevkalade girişimler ve büyük çaplı angajmanlar için verilen özel bir onurdur. 2019 yılında hayata geçirilen bu ödül bu kez FUEN 2021 yıllık kongresi kapsamında ikinci defa törenle verilmiştir.

FUEN 2021 Yılı Ödülü ''İki Köprü'' başlığını taşımakta olup, sembolik olarak FUEN'in kılavuz ilkelerinden birine işaret etmektedir: Azınlıklar köprü kuruculardır. Dökme harç, plaka altın ve tahtadan oluşan bu sanat eseri, bir Danimarka azınlık mensubu olan Flensburglu sanatçı Simone Bruhn tarafından imal edilmiştir. Ödül, Avrupa'da barış içindeki bir yaşamı sembolize etmeli, gelenek ve modern kavramlarının birlikteliğine işaret etmelidir.

 

Basın bildirileri