Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN 2021 Kongresi: ''Çeşitlilik Avrupa'nın Kalp Parçasıdır''

Kültürel ve dilsel çeşitliliğin geleceği Avrupa'da nasıl görünüyor acaba ? İşte bu soru, Triste/Trs.'de yapılan FUEN Kongresi'nin ilk panel konusunu teşkil ediyordu. Gazeteci Ivo Jevnikar'ın moderatörlüğü yönetiminde olmak üzere İtalya Parlamentosu Senatörü Tatjana Rojc, Avrupa Parlamentosu Korsika üyesi François Alfonsi, Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Özel Raporteri Prof. Fernand Varennes ve FUEN Başkanı Lorant Vincze azınlık politikasında karşılaşılan zorluklar ve hedefler hakkında konuşmalarda bulunbular.

Konuşmacılar daha yapılacak bir çok iş bulunmakla birlikte, geçtiğimiz son on yılda çok şeyin başarıldığını açıkça ortaya koydular. Tatjana Rojc konuşmasında; İtalya'da yaşayan Slovenlerin durumundan söz ederek, şimdiye kadar sağlanamayan eşit muameleden müşteki oldu ve '' 20 yıldan beri uygun bir yasanın mevcudiyetine rağmen, bu yasa maalesef tamamiyle uygulanmıyor'' dedi. Sloven Topluluğunun İtalya'da angaje olduğu önemli konu, Friaul-Julisch-Venetien Bölgesinde okul derslerinin Sloven diliyle yapılmasıdır.

François Alfonsi dil çeşitliliğinin korunması üzerinde konuştu. Kendisinin de Korsika kökenli olduğunu beyanla, ''Korsika dili, daha Korsika Fransa'ya ait değilken bile konuşuluyordu'' cümlesinin altını çizdi. Adıgeçene göre buradan hareketle, anılan dilin yasaklanmasına varacak kadar kısıtlanması bir saçmalıktır. Çeşitlilik Avrupa Kalbinin bir parçası ve büyük bir kaynaktır. Alfonsi Avrupa Parlamentosu üyelerine çağrıda bulunarak, başarıya ulaşmak için bu konu hakkında müşterek bir strateji takip etmeleri gerektiğini belirtti ve ''Dillerimiz bizler için manevi bir mirastır. O nedenle yaşamaya devam etmek zorundadır ve tehlikeye maruz kalmamalıdır'' ifadesini kullandı.

Buna mukabil Fernand de Varennes ise işin statükosuna karamsar bir karar atfetti: İnternetteki nefret söylemleri büyük ölçüde azınlıklara yöneliktir, eğitim kurumları elimine edilmektedir, vatansızlar hemen hemen hiç bir hakka sahip değiller ve de evrendeki savaş ve ihtilafların çoğu azınlıkları etkilemektedir diyen Varennes şöyle devam etti: '' Bir çok insan azınlıkların hassas olmadığını ve buna karşı gelmek için hiç bir şey yapamadığını kolayca söylemektedir'' Adıgeçen, azınlıkların entegrasyonu için devletlerden daha fazlasını yapmaları çağrısında bulunarak, tüm insan onurunun eşit muameleye tabi tutulması gerektiğini belirtti ve ''Çeşitliliğimiz daha çok dışarıya vurmalı, onu övmeli, arkasında bir gelişme görmeli, onunla gurur duymalı ve onu kutlamalıyız'' ifadesini kullandı.

Lorant Vincze ise reddedilen Minority SafePack adlı girişime tekrar bir göz atarak, nedenlerini analiz etti ve devamla ''Bu konular hem aşırı hassas ve üzerine gidilmesi açıkça zor konulardır'' dedi. Adıgeçene göre, AB üye ülkelerinden bazıları hala bir takım tarihi sakıncalara sahip olmakta ve daha 18.yüzyıldan kalma, ''Tek dil, tek millet'' esasına dayanan paradigmalara takılı kalmaktadırlar. Bu günkü çeşitlilik ve bunun geliştirilmesi temayülü her yerde hoş karşılanmamaktadır.

Vincze sözlerine devamla ''Bir insanın azınlıkların tanınmış olduğu bir ülkede dünyaya gelmesi artık bir tesadüf olmamalıdır. AB kendisini bununla ölçmeli ve o yönde büyümelidir'' talebinde bulundu.

Açılış gününde FUEN-Başkan Yardımcısı Gösta Toft tarafından modere edilen ve ''Bratislava üzerinden Pressburg-Pozsony ve Trieste'ye'' konulu ikinci paneli ise, organizatörlerin üye organizasyon temsilcilerini söz almak üzere kürsüye davet ettikleri ana denk geldi

Başkan yardımcısı Minority SafePack adlı girişimin Avrupa Komisyonu tarafından haksızca reddedilmesi refleksiyle söze başlayarak, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler birliği'nde bir çok azınlık organizasyonunun ortaya çıkmasına olanak sağlayan demir perdenin çökmesi sayesinde FUEN'in gösterdiği büyümeye tarihsel yönden bir göz attı.

Yönetmen konumundaki azınlık toplumu temsilcileri halen yürüttükleri projelerin yanı sıra, karşı karşıya gelmekle birlikte mücadele edecekleri zorlukları da aşağıdaki şekilde sundular:

  • EUROPEADA 2022 etkinliğinin ev sahipleri olan Kärnter Slovenleri, Avrupa Azınlıkları Futbol Turnuvası'nın iki yıl süreyle ertelenmiş olmasına rağmen, önümüzdeki yılın yaz mevsiminde, 26.Haziran ve 3.Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve katılacak takımları burada karşılamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
  • İtalya'nın Molise şehrinde yaşayan Hırvatlar, bir dahaki AGSM Semineri'nin yapılacağı bölgelerinin tanıtımını sundular.
  • FUEN Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider, Güney Tirol Eyaleti'nde karma ailelerin çocukların iki dilli eğitiminde büyük yardımda bulunabileceği harika bir projenin sunumunu yaptı: Geleneksel Dil Topluluklarına ait çocuk şarkılarını içeren bir kitap diğer toplulukların dillerine tercüme edilecektir. Bu projenin bir parçasını da, herkesin şarkıları kendi seçtiğe dilden dinlemesini mümkün kılacak olan uygulama tekniği oluşturacaktır.

FUEN Kongresi Cuma günü eğitim ve İtalya'daki Slovenler hakkında yapılacak bir podyum müzakeresiyle devam edecek olup, Cumartesi günü ise delegeler toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basın bildirileri