Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Avrupa Diyalog Forumu Avrupa Konseyi'nin Lider Temsilcileri veAvrupa Milletvekilleriyle Strasburg'ta buluştu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Björn Berge'nin FUEN Diyalog Forumu (EDF) ile Fransa'nın Strasburg kentinde Çarşamba günkü buluşmasında verdiği mesaja göre; Ulusal Azınlık konuları, Avrupa Konseyinin  gelecekte de  bir önceliği olarak kalmaya devam edecektir. Adıgeçen yüksek rütbeli bu memur, Avrupa Konseyinin azınlıkların korunmasına ilişkin yasal enstrümanların (Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesi)  öneminin altını çizerek, enstitüsünün Avrupa Birliği ile azınlıkların korunması alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Başkan Lorant Vincze' ve EDF Sözcüsü Jens A.Christiansen'in yönetimi altındaki FUEN Delegasyonu ana mesaj olarak Avrupa Konseyi Yönetiminden, azınlık haklarının gündemin en üstünde tutulmasını ve bunun insan hakları olarak ele alınmasını talep etmiştir. Bundan başka Avrupa Konseyinden, azınlıklar politikasını hükümetler arasında bir nevi barış politikası olarak teşvik etmesini de talep ederek, azınlıkların korunmasını belirli ülkelerde daha iyi işlev görmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı ise, FUEN ile olan  işbirliğinin daha güçlendirilmesine memnuniyet duyacağını ifade etmiştir. FUEN'in angajmanı konusunda tartışılan, Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele Departmanı ile yapılan görüşmede, çerçeve anlaşması gözlemleme sistemi ve Dil Şartnamesindeki son reformlar, buluşmanın ana konularını teşkil etmiştir. Katılımcılar, FUEN'in bir gözlemci olarak çeşitli çalışma grupları ve yönlendirici komisyonlarda tesirli olabilme imkanlarını dile getirmiştir.

EDF Delegasyonu, Elsass'daki ''Rene-Schickele-Gesellschaft/Culture et Bilingguisme'' Merkez Bürasunda Alman Topluluğunun sorumlularıyla bir araya geldi.Burada, azınlıkların dilsel miraslarını ve kimliklerini tanınmama koşulları altında muhafaza etmeleri doğrultusunda karşı karşıya geldiği sorunlar dile getirildi.

FUEN Avrupa  Diyalog Forumu, Avrupa Parlamentosu ve Fransa Büyük Millet Meclisi üyeleriyle bir yuvarlak masa toplantısı yürüttüğü sırada, Perşembe günü, Fransa'nın Strasburg kentinde, azınlıkların ulusal ve avrupa seçimlerine katılımı gündemde yer almaktaydı. Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubunın daveti üzerine Orada bulunan FUEN Delegasyonu, organizasyonun aktivitelerini tanıttı. Buluşmada ayrıca bir de Minority SafePack adlı girişimin geleceği dile getirildi. Kadın ve erkek katılımcılar, 2024 seçimleri sonrasındaki yeni  Avrupa Parlamentosunda kadın ve erkek azınlık temsilcilerinin  yer almasının, azınlıkların Avrupa düzeyinde korunması keyfiyetinin, ulaşılması önem arzeden bir hedef olarak addedilmesi asabiyle fazlasıyla önem arzettiği konusunda hem fikir kaldılar.

FUEN Delegasyonu şunlardan oluşmaktaydı:

Lorat Vincze, Avrupa Ulusları Federal Birliği Başkanı ve Avrupa Parlamento Üyesi

Jens A.Christiansen, Güney Şilezya Derneği (SSF)

Gösta Toft, FUEN Başkan Yardımcısı, Alman Kuzey Şilezyalılar Birliği (BDN)

Olivia Schubert, FUEN Başkan Yardımcısı, Macaristandaki Alman Öz Yönetimi (LdU)

 

Bernard Gaida, FUEN Başkan Yardımcısı, Polonya'daki Alman Sosyal Kültürel Toplumlar Birliği /VdK)

Andor Barabas, Avrupa Halk Grupları Gençlik Kolu Başkanı (JEV)

Mihaly Debreceni, Aşağı Karpatlar Macar Kültür Derneği (KMKSZ)

Richard Weiss, ''Rene-Shickele-Toplumu/Culture et Bilinguisme''

Jean Faivre, ''Ülkemiz'' Hareketi

Bernard Faivre, ''Ülkemiz'' Hareketi

Jean-Pierre Levesque, Britanya Kültür Enstitüsü

Kateryna Haertel, FUEN'in Brüksel Politik Sözcüsü ve Proje Koordinatörü

Johann Hägmann, FUEN'in Brüksel Politik Danışmanı

Basın bildirileri