Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

FUENs europæiske dialogforum møder Europarådets ledere og medlemmer af Europa-Parlamentet i Strasbourg

Nationale minoritetsproblemer vil fortsat være en prioritet for Europarådet - det var budskabet fra Bjørn Berge, vicegeneralsekretær i Europarådet, på onsdagens møde i Strasbourg med FUEN's Europæiske Dialogforum (EDF). Den højtstående embedsmand understregede vigtigheden af Europarådets juridiske instrumenter til beskyttelse af mindretal (Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal, Det Europæiske Charter om regionale sprog eller mindretalssprog) og retspraksis i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og understregede vigtigheden af at uddybe sit instituts samarbejde med Den Europæiske Union inden for mindretalsbeskyttelse.

FUEN-delegationen, ledet af formand Loránt Vincze og EDF-talsmand Jens A. Christiansen, havde som hovedbudskab til Europarådets ledelse at holde mindretalsrettigheder højt på dagsordenen og at behandle dem som menneskerettigheder. De bad også Europarådet om at fremme mindretalspolitik som fredspolitik blandt regeringer og udtrykte behovet for bedre mindretalsbeskyttelse i visse lande. Vicegeneralsekretæren glædede sig over muligheden for at styrke samarbejdet med FUEN.

De seneste reformer af rammekonventionens og sprogcharterets overvågningssystem var hovedemnerne på mødet med Europarådets antidiskriminationsafdeling, hvor man diskuterede specifikke formater, som FUEN kunne engagere sig i. Deltagerne overvejede måder, hvorpå FUEN kunne deltage som observatør i forskellige arbejdsgrupper og styregrupper med relevans for nationale mindretal.

EDF-delegationen mødte også lederne af det tyske samfund i Alsace i hovedkvarteret for "René-Schickele-Gesellschaft/ Culture et Bilinguisme". Her diskuterede man udfordringerne for mindretal med at bevare deres sproglige arv og identitet under forhold, hvor de ikke anerkendes.

Minoriteters politiske deltagelse i nationale og europæiske valg og deres repræsentation i politiske organer stod højt på dagsordenen torsdag i Strasbourg, hvor FUENs Europæiske Dialogforum havde en rundbordssamtale med medlemmer af Europa-Parlamentet og den franske nationalforsamling. FUENs delegation var inviteret af Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe for traditionelle mindretal, nationale fællesskaber og sprog og præsenterede organisationens aktiviteter. På mødet blev fremtiden for Minority SafePack Initiative diskuteret. Deltagerne var enige om vigtigheden af at have mindretalsrepræsentanter i det nye Europa-Parlament efter valget i 2024 og udtrykte behovet for at arbejde sammen om beskyttelse af mindretal på europæisk plan, som er et vigtigt mål, der stadig skal nås, og som også skal have støtte fra så mange MEP'er fra flertallet som muligt.

FUEN's delegation bestod af:

 • Loránt Vincze, formand for Forbundsunionen af Europæiske Nationaliteter (FUEN), MEP
 • Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening (SSF)
 • Gösta Toft, næstformand i FUEN, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)
 • Olivia Schubert, næstformand i FUEN, det nationale selvstyre for tyskere i Ungarn (LdU)
 • Bernard Gaida, FUEN-næstformand, Foreningen af tyske sociale og kulturelle foreninger i Polen (VdG)
 • Andor Barabás, formand for Ungdommen af Europæiske Nationaliteter (YEN)
 • Mihály Debreceni, Kulturforeningen for ungarere i Subkarpatien (KMKSZ)
 • Richard Weiss, "René-Schickele-Gesellschaft/ Culture et Bilinguisme" (René-Schickele-Gesellschaft/Kultur og tosprogethed)
 • Jean Faivre, bevægelsen "Unser Land"
 • Bernard Faivre, Bevægelsen "Unser Land"
 • Jean-Pierre Levesque, Kulturinstituttet i Bretagne
 • Kateryna Haertel, politisk medarbejder og projektkoordinator FUEN Bruxelles
 • Johan Häggman, politisk rådgiver FUEN Bruxelles

Pressemeddelelser