Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Parlamentosu'nun Coğrafi Blokaj Raporunda Azınlıkların Menfaatleri Dikkate Alındı.

Avrupa Parlamentosu 13.Aralık 2023 Çarşamba günü, içersinde dilsel azınlıkların ve sınır bölgelerindeki durumun özellikle dikkate alındığı, 2018 Coğrafi Blokaj Yönetmeliğinin dijital iç piyasasında uygulanması hakkındaki raporunu kabul etti.

 

Sözkonusu döküman, sınır bölgelerinde yaşayan kadın ve erkek vatandaşlarla, bir dilsel azınlığa  mensup kişilerin,  işbu coğrafi blokaj nedeniyle, kendi dilleriyle yazılmış olan içeriklere ulaşmada sık sık engellendiğine işaret etmektedir.Bu nedenledir ki; ilgili kişilerin bu kültürel içeriklere ulaşması haliyle tahditli olacaktır. On-Demant İçeriklerindeki artış ve görsel-işitsel içeriklerde buna karşın görülen tüketim örneklerindeki değişiklikler, Avrupa Birliği'nin   içeriklerin lisanslanmasıyla ilgili yaklaşımı üzerinde  yeniden düşünmesini  gerekli kılabilirdi.

 

Anılan raporda Avrupa Parlamentosu komisyondan, tüketicilerin ve bilhassa sınırlar ötesi bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bir dilsel azınlığa mensup kişilerin   farklı kataloglar arası içeriklere sınırlar üstü yasal şekilde ulaşabilmesini sağlayacak somut öneriler sunmasını talep etmektedir. Avrupa Parlamentosu komisyona, Coğrafi Blokaj Yönetmeliğinin değerlendirilmesine ilişkin raporunu  sunmakla  mükellef olduğunu hatırlatmıştır.

 

Sözkonusu rapora göre komisyon,  kalifiye içeriklerin Avrupa Birliği içinde yayılmasını teşviken, çıkar grupları arasında  görsel-işitsel içerikler alanında bir diyalog kurmuştur. Görsel-işitsel sektör temsilcilerinin yanı sıra, azınlıkların çatı kuruluşu olması sıfatıyla ve bu alandaki aktif faaliyetleri nedeniyle FUEN de bu diyalog forumuna davet edilmiştir. Minority SafePack adlı girişimin bir diğer noktası da, görsel-işitsel içeriklere azınlık dilleri üzerinden ulaşımının sağlanmasıdır. Bu konu, müzakerelerde dile getirilmiştir. Avrupa Parlamentosu, komisyondan iş bu diyaloğun neticeleri ve  nihai sonuçları hakkında  bir rapor sunmasını talep etmiştir.

 

FUEN Başkanı ve Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze sözkonusu rapora ehemmiyetle destek vermiştir.

 

FUEN bu vesileyle, Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluk ve Diller Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubu üyelerine ve Avrupa Parlamentosu'nun tüm üyelerine, görsel-işitsel sektörün coğrafi blokajı konusuna ilişkin statükonun her türlü değişimine karşı gösterdiği güçlü loby gayretine rağmen, müzakereler esnasında ve oylamada azınlıkların menfaatini temsil etmiş olmaları nedeniyle teşekkür eder.

Basın bildirileri