Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN'in Brüksel'deki Konferansında Uzmanlar Azınlıkların Korunmasının Geleceğini Görüştü

Azınlıkların korunması alanından Avrupa'nın dört bir yanındaki fikir kuruluşları, analiz merkezleri ve üniversitelerinden gelen 40 uzman, 4. ve 5.Mart 2024 tarihinde, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bir araya gelerek, Avrupa'daki azınlıkların gelecekteki korunması üzerinde görüşmelerde bulunacaktır. FUEN Kuruluşu tarafından ''Ewald Ammende'' adı altında organize edilen bu uluslararası uzmanlar konferansı, bu alandaki uzmanların bir etkinliğe böylesine büyük  sayıda katıldığı  ilk buluşma olacaktır. FUEN Kuruluşu ,  bu boyuttaki bir çoğunluğun, özellikle  Avrupa'daki azınlıkların korunması alanında olumsuzluğu kanıtlanabilen bir gelişmenin yaşandığı bu süreçte,  kendi çağrısına uyarak katılım göstermesinden gurur duyar.

FUEN, ulusal azınlıklara mahsus ciddi  tehlikenin fark edilmesinin  şu an tam zamanı olduğundan ve de azınlıkların korunmasını teminen onlara eşit hakların verilmesi  ve  yeni/güçlü eylemlerde bulunulmasından kesinlikle emindir. Konferansın amacı,  çözümler üzerinde düşünmek  için güncel durumu görüşmek ve azınlıkların korunması hususunda görülen bu ciddi zaafiyete nasıl karşı durabilmeyi ve azınlıkların korunmasının nasıl düzeltilebileceğini formüle etmektir.

Katılımcılar, azınlıkların korunması için ulusal ve avrupai mekanizmaların hali hazırdaki etkisi ve yetersizliğini görüşecek (AGİT-Ulusal Azınlıklar Baş Komiseri, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Anlaşması, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesi,Avrupa Birliği Kurumları.UNO) ve ulusal azınlıklar için  yeknesak  bir tanımlamanın   inkişafında ve uzlaşmadaki  sorunlar hakkında  konuşup, keyfiyetin düzelebilmesi için farklı aktörlerin hangi rolü oynayabileceği  hakkında müzakerede bulunacaktır. Kapanışta, Avrupa'daki azınlıkların daha iyi korunması için gerekli olan olası yeni normlar, standartlar ve enstrümanlar görüşülecektir.

 

 

Basın bildirileri