Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Eksperter samles for at diskutere vejen frem for mindretalsbeskyttelse på FUENs konference i Bruxelles

40 eksperter inden for mindretalsbeskyttelse, der repræsenterer tænketanke, analysecentre og universiteter fra hele Europa, samles den 4.-5. marts 2024 i Bruxelles, Belgien, for at diskutere, hvordan vi bedst kommer videre med mindretalsbeskyttelse i Europa. Den internationale ekspertkonference "Ewald Ammende", som arrangeres af FUEN, vil markere første gang, at et så stort antal eksperter på området samles til en event. FUEN er stolt over, at så mange har fulgt opfordringen i en tid, hvor alt tyder på, at der er en negativ udvikling i mindretalsbeskyttelsen i Europa.

FUEN er af den overbevisning, at tiden nu er inde til at anerkende de alvorlige farer, som nationale mindretal står over for, og gå fremad for at sikre deres lige rettigheder samt nye eller stærkere tilgange til mindretalsbeskyttelse. Konferencen har til formål at diskutere den nuværende situation med henblik på at reflektere over og formulere løsninger til at modvirke det alvorlige tilbageskridt i beskyttelsen af nationale mindretal for at styrke mindretalsbeskyttelsen.

Deltagerne vil diskutere den nuværende overordnede effekt og manglerne ved internationale og europæiske mekanismer til beskyttelse af mindretal (OSCE's højkommissær for nationale mindretal, Europarådets rammekonvention om nationale mindretal, det europæiske charter om regionale sprog eller mindretalssprog, EU's institutioner, FN), tale om problemerne med at udvikle og blive enige om en fælles definition af nationale mindretal og den rolle, forskellige aktører kan spille for at forbedre situationen. Endelig vil der blive diskuteret veje frem, herunder mulige nye normer, standarder og instrumenter, der er nødvendige for at nå frem til et bedre beskyttelsesregime for mindretal i Europa.

Pressemeddelelser