Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Karintiya Sovenleri esasen Kimlerdir ? Yeni kısa film Avusturya'daki azınlığı tanıtmakta.

Bir azınlığın tarihçesini ve de karşılaştığı güncel sorunlarını açıklamak insanı çabucak yorabilir. FUEN'e mensup Slav Azınlıkları Çalışma Grubu (AGSM) tarafından şimdi sunulan, Avusturya'yı ana vatan edinmiş Karintiya Slovenleri hakkındaki yeni bir kısa film bunun başka türlü de yapılabileceğini ortaya koyuyor. Rejisör Milena Olip filminde azınlığı, zamanımıza uyarlayarak ve kısa ve eğlendirici bir tarz ve biçimde çok sayıda açıklayıcı element, çizim ve rahat bir üslupla sunmayı başarabilmiş.

FUEN Başkan Yardımcısı ve AGSM Sözcüsü Angelika Mlinar konu hakkında ''AGSM'ye ait ilk filmin benim de mensup olduğum bir azınlığı konu almasından çok mutlu oldum. Süratlendirilmiş bir dijitalleşmenin hüküm sürdüğü bir çağda azınlık toplumları mensuplarının da bu eğilime katılımları ve ilginç ve erişilebilen içeriklerle geniş bir topluluğa hitap etmeleri olağanüstü önem arzeder'' ifadesini kullanmıştır. Adıgeçen bu filmle birlikte, Karintiya Slovenleri hakkında fazla bir bilgiye sahip olmayan veya onlar hakkında hatta ön yargıya sahip olan kişilere ulaşmayı ümid ettiğini ifade etmiştir. Mlinar devamla ''Aynı zamanda inandığım bir diğer husus, bu filmin azınlığın genç mensuplarına , topluluklarını çok öz ve yenilikçi tarz ve biçimde daha yakından tanımada fevkalade bir imkan sağladığıdır'' demiştir.

AGMS geçtiğimiz yılki 25. yıl kutlamalarında kısa filmler üreterek, bu filmleri özellikle pandemi süreçlerinde üye organizasyonlara ve ona mensup olan azınlıklara sunma imkanını sağlamaya karar vermiştir. Şimdi, Karintiya slovenlerini konu alan bu filmin sunumuyla işin başlangıcı oluşturulmuştur. Bu eylem, FUEN'e mensup AGSM'nin talimatı ve Federal Almanya Cumhuriyeti Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığı'nın finansmanı sayesinde gerçekleştirilmiştir. Verilen bu desteğe FUEN yürekten şükranlarını sunar.

Ayrıca: Europeada Turnuvası'na ilgi duyan herkes için bu film görülmeye değerdir – Bu yılki yaz mevsiminde yapılacak bu futbol etkinliğinin ev sahipliğini Karintiya Slovenleri yapacaktır.

Bir de bizzat kendiniz görünüz: https://www.youtube.com/watch?v=JTIY4DbcmJg

Anılan film Youtube üzerinden Almanca ve Slovence izlenebilir.

 

Basın bildirileri