Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN, Polonya'daki azınlık dil dersleri imkanlardaki kısıtlamayı kınadı.

FUEN, Polonya Parlamentosu Sejm adlı oda tarafından Azınlık dil dersleri için yapılan eğitim ödeneklerinde yaklaşık 39,8 Milyon PLN (yuvarlak rakkamla 10.milyon Avro'ya tekabül eden) tutarındaki önemli bir kesintinin 2022 bütçe harcamalarından çıkartılmasını öngören tasarının 17.12.2021 Cuma günü kabul edilmesine isyan etti. Anılan kesinti esas itibariyle bir azınlık dili olan Almanca'yı ilgilendirmekle birlikte, Polonya'da tanınmış olan diğer azınlıklara sağlanan ders imkanlarına da aynen ciddi ölçüde tesir edebilecektir.

Polonya'daki Alman azınlık, ana dilinin kültürel benliğinin önemli bir unsuru olarak kalması için devlet okul sisteminde teşvik edilme hakkına sahiptir. Polonya tarafından onaylanmış olan ulusal azınlık dilleri şartnamesi ve bölgesel ve azınlık dillerinin korunmasına ilişkin şartname uyarınca Polonya'da yaşayan Almanlar yerel bir azınlık olarak bu elzem teşvik hakkına sahiptirler. Almanca dilinin bir azınlık dili olarak muhafaza edilebilmesi ancak bu devlet teşvikiyle mümkündür. Bu kesintinin planlandığı gibi baki kalması halinde, durum Polonya'da yaşayan Alman azınlık mensuplarına vurulan yeni ve derin bir darbe olacaktır.

AGDM Sözcüsü ve VDG Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaida Polonya Senatosu üyelerine yazdığı resmi bir yazıda konu hakkında şu açıklamada bulunmuştur: '' Devlet eğitim ödeneklerindeki bu azaltma, özellikle ulusal ve etnik azınlığa mensup Polonya vatandaşlarının gelecek kuşakları olan çocuklarımıza verilen eğitim standartının seviye kaybı anlamına gelmektedir. Alınan bu tedbirler, azınlıkların yerleşim bölgelerinde bulunan kırsal yörelerdeki bir çok okulun geleceğini kısıtlayacaktır

Fon kesintileri nedeniyle dehşete düşen FUEN Başkanı Lorant Vincze ise şu açıklamada bulunmuştur. ''Ulusal bir azınlığın ana diline sahip olması ve böylece varlığını devam ettirmek ve benliğini geliştirmek için temel unsurlarının elinden alınması anlaşılamaz'' diyerek, FUEN Başkanlığı'nın Alman azınlığa karşı mümkün olan en büyük desteği sağlayacağına söz vermiştir. Vince devamla '' FUEN, Polonya'daki Alman Azınlığı elinde mümkün olan her türlü imkanla destekleyecek ve bu meseleyi en üst düzeydeki görüşmelerde dile getirecektir. Bizler, Polonya'da yaşayan ulusal azınlıklara ait finansman ve hakların,yurtdışında yaşayan polonyalı toplulukların daha güçlü şekilde desteklenmesini hedef alan bir takım çabalarla kısıtlanmaması gerektiği fikrindeyiz'' ifadesini kullanmıştır.

FUEN, Polonya Cumhuriyeti'nin siyasi sorumlularından planlaması yapılmış olan fon kısıtlamalarından vaz geçerek, Alman azınlık mensuplarına verilen Almanca derslerin devamını teminat almalarını talep etmiştir.

Basın bildirileri