Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Başbakan Daniel Günther Azınlıkların Korunması Çağrısında Bulundu

Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther AB-Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı bir video konferansında ulusal azınlıkların ve yaklaşık 60 bölgesel dilin korunmasının ve teşvik edilmesinin yasal bir çerçeve kapsamında kalıcı şekilde perçinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti, Danimarkalı azınlığın, Frizya Halk Topluluğunun ve Sinti ile Roma gibi iki ayrı azınlıktan oluşan bir halk grubunun adeta kendi evi görünümündedir. Bölgesel ve azınlık dilleri de orada eksik kalmamış ve Danimarka, Frizya. Kaba Almanca ve Roma dilleri ile sayıları dörde ulaşmıştır

Eyalet Başbakanı konuşmasında ''Schleswig-Holstein Eyaleti Minority SafePack (MSPI) adlı girişimi daha başından itibaren desteklemiştir.'' demiştir. Ulusal azınlıkları AB vasıtasıyla yasal yönden daha iyi teminat altına alabilmek için anılan girişim 2017 ve 2018 yıllarında bu girişimi destekleyen 1,2 milyona yakın imza toplamıştır. AB-Komisyonu bu girişimi 2021 yılında geri çevirmiş ve halen mevcut olan programa işaret etmiştir. Keyfiyetin düzelmesinin temini bundan böyle üye devlet hükümetleri, bölge komisyonları ile azınlıklar ve dil gruplarına ait organizasyonlara bağlı olması nedeniyle, sağladığı bu yapıcı görüşme için AB-Komisyonu Başkanına şükranlarını sunmuştur. Avrupa'nın bölgesel gelişimi ile kültürel zenginliği için dilsel, kültürel, yerli azınlıklar ve halk gruplarının verdiği katkıyı gözle görülür hale getirmek ve onu desteklemek tüm AB üye devletlerinin menfaatlerinedir.

Başbakan Günther bu bağlamda olmak üzere, ana hatları altında dilleri Avrupa'nın kültürel mirasının bir parçası olarak korumayı mümkün kılan ''Avrupa Ufku'' adlı Merkezi Araştırma ve Yenilikçi Programdan övgüyle bahsetmiştir. Bölgesel ve azınlık dillerinin varlığı ve geleceği için bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtmiştir. Ulusal azınlıklar ve dillerinin önemi hakkında daha fazla araştırma yapılmasının toplum için keza önemli bir gelişme arzettiğinden de dem vurmuştur. İşte bu şekilde edinilen görüşlerden kadın ve erkek tüm vatandaşlar, kurumlar ve müteşebbisler için fayfalı olacak bir takım stratejilerin geliştirileceğini ifade etmiştir.

Adıgeçenin fikrince, Schleswig-Holstein Eyaleti'nde bu projelerde Sankelmark Avrupa Akademisi yardımcı olabilir. Bu proje, çeşitli etkinlikler ve rastlantılarla bir araya gelmek suretiyle insanlara AB'yi daha yakınlaştırma hedefini gütmektedir. Bundan başka bir de azınlık sorunlarında yardımcı olmakta ve azınlık ve çoğunluk ahalileri arasındaki sorunlarda çözümler geliştirmektedir. Günther'e göre bu akademi avrupai teşviklere erişim konusunda özellikle küçük organizasyonlara kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Ayrıca ''Erasmus'' ve ''Yaratıcı Avrupa'' gibi teşvik edici programlar ulusal düzeydeki önemli başvuru yerleri olmalıdırlar. ''Erasmus'' programıyla eğitim, gençlik ve spor AB düzeyinde desteklenmelidir. Buradaki odak noktası, AB üye ülkelerindeki genç insanlar arasında yapılacak teati üzerinde, örneğin yurtdışı sömestirleri vasıtasıyla ve Avrupa çapındaki aksiyonlardadır. AB, ''Yaratıcı Avrupa'' projesiyle sadece medya ve kültürdeki bir yaratıcılığı değil, aynı zamanda kültürel ve dilsel bir çeşitliliği, örneğin azınlıklar vasıtasıyla, teşvik etmek istemektedir.

Metin ve Fotoğraf: Staatskanzlei SH/Schleswig-Holstein.de

Basın bildirileri