Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Günther er fortaler for beskyttelse af mindretal

Ministerpræsidenten fortalte på en videokonference med EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, om "Horisont Europa" og andre projekter.

Slesvig-Holsten er hjemsted for to mindretal og en etnisk folkegruppe, nemlig det danske mindretal, den frisiske folkegruppe og sinti og romaer. De regionale og mindretalssprog er der også adskillige af - med dansk, frisisk, plattysk og romani er der hele fire af slagsen. I en samtale med EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, opfordrede Daniel Günther til bedre beskyttelse og fremme af mindretal og deres sprog i hele Europa.

 

EU-Kommissionen afviser initiativet

"Slesvig-Holsten har støttet det europæiske borgerinitiativ Minority Safepack (MSPI) lige fra starten", sagde ministerpræsidenten. Initiativet havde i 2017 og 2018 indsamlet næsten 1,2 millioner underskrifter for at opnå en bedre juridisk beskyttelse af nationale mindretal i EU. EU-Kommissionen havde i 2021 afvist initiativet med henvisning til allerede eksisterende programmer.

 

Mindretal er vigtige for udviklingen

Da det nu er op til medlemsstaternes regeringer, Regionsudvalget og mindretals- og sproggruppernes organisationer at opnå forbedringer, var han meget taknemmelig for den konstruktive diskussion med formanden for EU-Kommissionen, sagde Günther. Det er i alle EU's medlemsstaters interesse, at synliggøre og støtte de sproglige, kulturelle og autoktone mindretals og etniske gruppers bidrag til den regionale udvikling og Europas kulturelle rigdom.

 

"Horisont Europa" kan hjælpe

I den forbindelse fremhævede Günther EU's centrale forsknings- og innovationsprogram " Horisont Europa ", som gør det muligt at beskytte sprog som en del af Europas kulturarv. Disse tiltag er et vigtigt skridt for de regionale sprog og mindretalssprogs overlevelse og fremtid. Ligeledes er det vigtigt med mere forskning i de nationale mindretal og deres sprogs betydning for samfundet. På grundlag af den viden, som derved indhentes, kan der udvikles strategier, som vil være til gavn for alle borgere, institutioner og virksomheder.

 

Hjælp fra Det Europæiske Akademi

I Slesvig-Holsten kan det europæiske akademi Sankelmark hjælpe med disse projekter. Formålet er at bringe folk tættere på EU gennem forskellige arrangementer og møder. Akademiet hjælper også med minoritetsspørgsmål og udvikler løsninger på problemer mellem mindretal og flertal. Ifølge Günther kan akademiet gøre det lettere for især mindre organisationer, at få adgang til europæisk finansiering.

 

Finansieringsprogrammer for Europa

Finansieringsprogrammer som "Erasmus+" og "Kreativt Europa" skal også blive vigtige støttepunkter på nationalt plan. "Erasmus+" -programmet har til formål at støtte uddannelse, ungdom og sport i Den Europæiske Union. Fokus er primært på udvekslingen mellem unge fra EU-landene, f.eks. gennem semestre i udlandet og aktiviteter i hele Europa. Med "Et Kreativt Europa" ønsker EU ikke blot at fremme kreativitet inden for medier og kultur, men også kulturel og sproglig mangfoldighed, f.eks. gennem mindretal. Herigennem er der bl.a. ydet støtte til et projekt til fremme af frilandsmuseer, som stenalderparken Dithmarschen er involveret i.

Text og foto: www.Schleswig-Holstein.de

Pressemeddelelser