Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Schleswig-Holstein Eyaleti Azınlıklar Raporu Sunuldu. ''Elde Ettiklerimizle İktifa Etmiyoruz''

Schleswig-Holstein Eyaleti'nin azınlıkların korunması fikrinde gayet ciddi olduğu sadece anayasada dercedilmiş uluslararası örneklerde değil, bilakis kısa bir süre önce Kiel Eyalet Meclisi'nde sunulan azınlık raporunda da görülmektedir.. Bu durum, bölgesel ve azınlık dillerinin kullanılması örneğinde de olduğu gibi, yasal düzenlemelerin günlük uygulamalarda bir nevi denetlenması anlamına gelmektedir.

Azınlık raporunun 28.Ekim 2021 tarihinde sunumu sırasında Eyalet Başbakanı Daniel Günther ''Bizler eyaletteki bu emsalsiz kültürel çeşitliliğe gereken ihtimamı gösteriyor ve ona değer veriyoruz. Azınlık politikamızla birlikte azınlıkların korunmasına katkıda bulunduk, dil ve kültürlerini geliştirmeye devam ettik. Günther devamla, azınlıkların eyalet kimliği için bir zenginlik ve etkileyici unsur olduğunu belirtti. Adıgeçene göre; eyalet hükümeti geçtiğimiz yıllarda bu nedenle azınlıklar politikası alanında bir çok şeyi harekete geçirdiği gibi, aynı zamanda ''azınlıkların durumunu eyalet bünyesinde daha da iyileştirmeye devam yolunda'' somut girişimlerde bulunmuştur.

Bu bağlamda olmak üzere eyalet hükümeti özellikle bölgesel ve azınlık dil becerilerini güçlendirme konusunda daha da etkili olmak istemiş ve personelin ihtisas eğitimi görmesini destekleyerek veya tabelalarda yazılı olan mevcut dilsel kavramları daha iyi tanımalarını sağlayarak, eyalet resmi dairelerinde ve kamu kurumlarında bu dillerin kullanılması yönünde propaganda yapmıştır. Frizyaca ve Danimarka dilleriyle ders tedrisatının - hatta çoğunluk ahalisine teklif götürmek suretiyle - tesis edilmesi bile istenmiştir. Frizya dili halen büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Daniel Günther konuşmasında ''Schleswig-Holstein Eyaleti bu yasama döneminde azınlık ve çoğunluğa ait farklı kültürlerin birbirleriyle barış içindeki birlikteliğini teminen kendine düşen örnek fonksiyonu arzetmeye devam etmiştir. Adıgeçen, ''Azınlıklar toplumumuzu daha zengin ve güçlü kılmaktadır'' demiştir.

Kiel'deki azınlık raporunun sunumunda FUEN'i temsilen Genel Sekreter Eva Penzes hazır bulunmuştur. Adıgeçen ''Schleswig-Holstein Eyaleti iyi bir azınlıklar çalışması bağlamında bir örnek teşkil etmektedir. FUEN'in bu çalışmanın bir parçası olması beni mutlu kılmaktadır'' ifadesini kullanarak, Eyalet Başbakanının Minority SafePack adlı girişim hakkındaki olumlu sözlerine duyduğu sevinci dile getirmiş ve ''Azınlık hakları doğrultusunda yapılan böyle bir eylem Avrupalı azınlıkların bir çoğu için sevinç yaratacaktır'' demiştir.

İnternet ortamında azınlık hakları: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Kultur/Minderheitenbericht/minderheitenbericht_node.html

 

Fotoğraf kaynakları: Patrick Kraft – Schleswig-Holstein ,eyalet Başbakanlığı (üstte); FUEN

Basın bildirileri