Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Mindretalsrapport fremlagt i Slesvig-Holsten: "Vi hviler ikke på laurbærrene"

Slesvig-Holsten tager beskyttelsen af mindretal alvorligt - det viser ikke kun den internationalt set eksemplariske forankring i forfatningen, men også den mindretalsrapport, der for nylig blev fremlagt i delstatsparlamentet i Kiel. Det er en slags gennemgang af de retlige bestemmelser i den daglige anvendelse, f.eks. i forbindelse med brugen af regionale sprog og mindretalssprog.

"Vi dyrker og værdsætter den unikke kulturelle mangfoldighed i landet. Med vores mindretalspolitik har vi bidraget til at beskytte den og yderligere fremmet mindretallenes sprog og kultur", sagde ministerpræsident Daniel Günther ved fremlæggelsen af mindretalsrapporten den 28. oktober 2021. Mindretallene er en berigelse og en formgivende del af landets identitet, fortsatte Günther. I de seneste år har delstatsregeringen derfor opnået meget på det mindretalspolitiske område, og samtidig er der konkrete udgangspunkter "for at kunne forbedre situationen for mindretallene i delstaten yderligere".

Delstatsregeringen ønsker f.eks. at blive endnu mere effektiv med hensyn til at styrke sprogkundskaberne i de regionale sprog og mindretalssprog og fremme brugen af dem i de offentlige institutioner og myndigheder, f.eks. ved at støtte videreuddannelse af personalet eller ved at gøre de eksisterende sprogkundskaber mere synlige på navneskilte. Sprogundervisningen i frisisk og dansk skal ligeledes udbygges - også som et tilbud til flertalsbefolkningen. Det frisiske sprog anses for at være alvorligt truet.

"Vi hviler ikke på laurbærrene. I denne valgperiode har Slesvig-Holsten yderligere konsolideret sin eksemplariske funktion for den fredelige sameksistens mellem forskellige kulturer, mellem flertal og mindretal. Mindretallene gør vores samfund rigere og stærkere", sagde Daniel Günther.

Ved fremlæggelsen af mindretalsrapporten i Kiel, var FUENs generalsekretær Éva Pénzes til stede. "Slesvig-Holsten er en rollemodel for godt mindretalsarbejde. Jeg er meget glad for, at FUEN også er en del af dette arbejde," sagde hun og udtrykte sin glæde over ministerpræsidentens positive ord om den fortsatte støtte til Minority SafePack Initiative. "Rigtig mange europæiske mindretal ville være glade for at se et sådant engagement for deres rettigheder."

Mindretalsrapporten på nettet: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Kultur/Minderheitenbericht/minderheitenbericht_node.html

Billedmateriale: Patrick Kraft - Slesvig-Holstens statskanslerkontor (ovenfor); FUEN.

 

Pressemeddelelser