Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Azınlık Haklarına Destek: Avrupa Parlamentosu Avrupa Konseyi İle İşbirliğini Arttırmak İstiyor

Avrupa'daki Azınlıklar için müjdeli haberler var: Azınlık haklarını da içeren son yılın kapsamlı kararı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmiş oldu.

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Bünyesel Sorunlar Komitesi Başkan Yardımcısı Lorant Vincze'nin 17.Nisan Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Toplantısında sunduğu bir karara göre; Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması ile Bölgesel ve Azınlık dilleri Avrupa Şartnamesi AB-Yasal Düzenlemesine dahil edilmek zorundadır. Avrupa Parlamentosu, adıgeçenin başvurusuna binaen, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi (CoE) arasındaki işbirliği hakkında il kez kapsamlı bir rapor hazırlamış bulunmaktadır.

Salı günü büyük çoğunlukla kabul edilen metinde; Avrupa Konseyi tarafından azınlıkların korunmasına ilişkin olarak geliştirilmiş ve gözlemlenmiş yasal enstrümanların halen dünyanın en kapsamlı ve yasal bağlayıcısı olduğunun altı çizilmektedir. Adıgeçen ifadesinde, Avrupa Birliği'nin bu çerçeve anlaşmasının uygulanmasını azınlıkların korunması doğrultusunda bir katılım kriteri unsuru olarak telakki ettiğini hatırlatmaktadır. İlgili bu konuda daha da fazlasını talep etmektedir: Avrupa Birliği, azılıkların korunmasını, AB içinde hukukun üstünlüğü ve temel hakların gözetilmesi kapsamına dahil etmelidir. Yani AB, çerçeve anlaşmasına riayetin sadece katılım öncesinde gözetilmesiyle iktifa etmeyip, katılım sonrasında da buna devam etmelidir.

Lorant Vincze genel kurul toplantısında şöyle demiştir: ''Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasında yapılacak sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır ve her iki taraf için bir aleniyet ve ihtiyaç arzeder. Adıgeçene göre; bu her iki Pan-Avrupa kurumu kurulduklarında tamamen farklı hedeflere sahipken, zamanın akışı içinde değişmişler, kurumlar kendilerini daha da geliştirip tekemmül etmiş ve bugün birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirirken, insan haysiyeti, eşitliği ve insan haklarına riayet gibi müşterek değerler üzerine dayalı kalmışlardır. Bu nedenle, azınlıklara ait kültür ve dilin korunmasının da, yasal tedbirlerle korunan müşterek bir değer olması önemlidir. Bu raporun kabul edilmesiyle birlikte ileriye doğru önemli bir adım atmış bulunmaktayız''.

Anılan raporda, parlamento adıgeçenin taleplerini pekiştirmekte olduğu ve Avrupa Birliği'nin Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Anlaşmasına ve Dil Şartnamesine dahil edilmesi gerektiği belirtilerek, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasındaki azınlık hakları alanında daha sıkı işbirliğinin oluşması talep edilmektedir. Anılan dökümanda, çerçeve anlaşması standartlarının, AB tarafından hukukun üstünlüğü ve temel haklar gözlemine dahil edilmesi halinde, Avrupa Birliği'nin katılım sürecindeki güvenilebilirliğini güçlendireceği vurgulanmaktadır.

Raporda genel olarak şunlar talep edilmektedir:

 • Her iki kuruluş arasındaki konsolide stratejik işbirliğinin resmileştirilmesi
 • 2007 yılına ait kooperasyon anlaşmasının gözden geçirilmes
 • Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne katılım sürecinin çabuk sonuçlanması
 • Birliğin, Avrupa'nın konvensiyon sistemine daha güçlü şekilde intibakı ve Venedig Komisyonu Bilirkişi Raporu'nun başta AB-Genişleme politikasında ve de Avrupa Parlamentosu ile PACE arasında parlamentolar arası bir delegasyonun tesisi olmak üzere, daha önemli bir rol oynamasının sağlanması.

Bu karar, 18.nisan tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 494 evet, 76 hayır ve de 76 çekimser oyla kabul edilmiştir. Avrupa Parlamentosu Bünyesel Sorunlar Komitesi daha önce 28.Şubat tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda, AB ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinine ait raporu aşırı çoğunlukla ve karşıt oy olmaksızın desteklemişti.

Fotocredit: Avrupa Parlamentosu

 

Basın bildirileri