Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Yeni Koalisyon Sözleşmesi Azınlıklar İçin Bir Başarı – Ancak Tümüyle Değil

Minority SafePack (MSPI) Girişimine Arkadan Destek: SPD, FDP ve Yeşiller Partilerinin oluşturduğu yeni Federal Hükümete ait sunumu dün gerçekleştirilen koalisyon sözleşmesi azınlıkların korunmasına ait pasajları ve de MSPI'nin tanınmasını içermekte. Sözleşmede somut olarak şöyle denmekte:

''Ulusal Azınlıklar – Yani Danimarka Azınlığı, Frizya Halk Grubu, Alman Sinti ve Romaları ve de Sorb Halkı – gayet tabi olarak çok çeşnilik arzeden topluluğumuzun birer parçasıdır. Aynı durum, sürgüne maruz kalanların kültürel mirası, kadın ve erkek göçmenlerle bunu müteakip göç eden kadın ve erkek göçmenler için de geçerlidir. (sayfa 118)

Minority SafePack Girişimi'ni aktiv şekilde olumlu destekliyor ve bunu Almanya'da uyguluyoruz. Azınlıkların, dillerinin ve kültürlerinin muhafaza edilmesine ve gelişimine ait projeleri genişletiyoruz. (Sayfa 122).

Avrupa'nın yerli ve ulusal azınlıklarının menfaatlerinin temsilcisi ve çatı birliği sıfatıyla FUEN azınlıklara, dil çeşitliliğine ve Federal Almanya Tarafından genişletilmesi planlanmış angajmana mahsus bu sevindirici ve sarih taahhüdü memnuniyetle karşılar. FUEN Başkanı Lorant Vincze konuya ilişkin olarak ''Tanınmış dört ulusal azınlıktan sözleşmede özellikle söz edilmesi Avrupa'daki azınlık korunması için çok önem arzetmektedir.'' ifadesini kullanmıştır.

Yeni Hükümet buna değinerek kanayan bir yaraya parmak basmış olmakla birlikte, azınlıklar için AB düzeyinde tesire şayan ve gözlemlenebilen bir koruma mekanizması hala yokluğunu muhafaza etmektedir. Vincze devamla '' Almanya'daki yeni hükümet koalisyonunun koalisyon sözleşmesinde MSPI adlı girişimi pro aktif olarak uygulayacağını tasdik ve teyid etmesini tabii ki memnuniyetle karşılıyoruz. Almanya'dan gelen bu destek, avrupai bir azınlıklar korunması yönünde atılmış önemli bir adım olup, bize avrupai düzeydeki bir hareketin de artık devreye gireceğine dair ümit vermektedir..'' ifadesini kullanmıştır. Vincze FUEN adına, rehber konumundaki bu siyasi belgede MSPI'ye taraf çıkan herkese şükranlarını sundu.

Ancak bu güzel haberlere ait can sıkıcı bir durum da mevcut: Koalisyon hükümetinin yeni dökümanında, geçmişteki koalisyon sözleşmelerinin aksine olarak, Alman azınlıkların korunmasına ilişkin bir teyid bulunmamakta. Seçimler öncesinde ve koalisyon görüşmeleri sırasında bu konuyu tüm siyasi partiler nezdinde destekleyen FUEN bundan ziyadesiyle müteessir olmuştur. Lorant Vince bu konuda '' Alman azınlıklara dair mevcut teşvikin muhafaza edilerek, genişletileceğini ve yurt dışındaki Alman azınlığın korunmasının açıkça değinilmeksizin nazari dikkate alınacağını ümit etmekteyiz.'' demiştir.

Basın bildirileri