Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Ny tysk koalitionsaftale er en succes for mindretal - men ikke over hele linjen

Ny tysk koalitionsaftale er en succes for mindretal - men ikke over hele linjen
Positive nyheder for Minority SafePack Initiative (MSPI): Koalitionsaftalen, som den nye regering bestående af SPD, FDP og De Grønne i Tyskland fremlagde i går, indeholder passager om beskyttelse af mindretal, samt et klart tilsagn om at støtte MSPI. Konkret fremgår det bl.a:

"De nationale mindretal - det danske mindretal, den frisiske etniske gruppe, de tyske Sinti og Roma samt det sorbiske folk - er en selvfølge i vores mangfoldige samfund. Det samme gælder for kulturarven hos de fordrevne, etnisk tyske repatrierede og senere repatrierede." (S. 118)

"Vi støtter proaktivt initiativet Minority SafePack og er i gang med at gennemføre det i Tyskland. Vi udvider projekter til bevarelse og udvikling af mindretal, deres sprog og kultur." (S. 122)

Som paraplyorganisation og lobbygruppe for Europas oprindelige og nationale mindretal glæder FUEN sig over dette glædeligt eksplicitte engagement for mindretal og sproglig mangfoldighed og den planlagte udvidelse af Forbundsrepublikkens engagement. "Det er meget vigtigt for beskyttelsen af mindretal i Europa, at de fire anerkendte nationale mindretal udtrykkeligt nævnes i traktaten", siger FUEN's præsident Loránt Vincze.

Ved at nævne dem peger den nye regering på det problem, at der stadig mangler en effektiv og kontrollerbar beskyttelsesmekanisme for mindretal på EU-plan. "Vi er glade for, at den nye regeringskoalition i Tyskland er forpligtet til en proaktiv gennemførelse af MSPI i koalitionsaftalen. Denne støtte fra Tyskland er et vigtigt skridt i retning af europæisk beskyttelse af mindretal og giver os håb om, at der nu også vil ske bevægelse i spørgsmålet på europæisk plan." På vegne af FUEN takkede han alle dem, der gik ind for MSPI i det skelsættende politiske dokument.

Samtidig følger der også et bittert aspekt: En forpligtelse til at beskytte de tyske mindretal fremgår ikke af det nye dokument fra Ampel-regeringen - i modsætning til tidligere koalitionsaftaler. FUEN beklager dette, især fordi FUEN havde lobbyet alle partier på dette område i tiden op til valget og også under koalitionsforhandlingerne. "Ikke desto mindre håber vi, at støtten til de tyske mindretal vil forblive og blive udvidet, og at der fortsat vil blive taget hensyn til beskyttelsen af de tyske mindretal i udlandet, selv om det ikke udtrykkeligt nævnes", forklarer Loránt Vincze.

Pressemeddelelser