Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN repræsenterer mindretalsinteresser i stakeholderdialogen om adgang til audiovisuelt indhold i EU

Den 22. november 2021 deltog FUEN i det andet møde med den audiovisuelle sektor og andre relevante stakeholdere, som Europa-Kommissionen, som opfølgning på handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier havde taget initiativ til. Denne handlingsplan, der blev offentliggjort i december 2020, fokuserer på nyhedsmediesektoren (herunder trykte og onlinepressen, radio- og tv-transmission og audiovisuelle tjenester) og audiovisuel underholdning - især biografer, tv-radio og videostreaming samt videospil og innovative formater som f.eks. virtual reality-oplevelser.

Kommissionen har til hensigt at ledsage ændringerne i den audiovisuelle industri, ved at indlede en dialog med sektoren for, at hjælpe med at nå til enighed om konkrete skridt til, at forbedre adgangen til og tilgængeligheden af audiovisuelt indhold, som opfølgning på revisionen af forordningen om geoblocking. Det er hensigten, at disse dialoger med interesseparterne, vil definere mulige specifikke mål for at øge udbredelsen af audiovisuelle værker i EU. Kommissionen har i samarbejde med den audiovisuelle sektor, planer om at overvåge fremskridtene i retning af de specifikke mål. Den har ikke til hensigt at vedtage nye lovgivningsmæssige foranstaltninger: Det er hensigten, at dialogen skal føre til et fælles engagement fra de berørte parters side.

Sammenslutninger og repræsentanter for film- og radio- og tv-industrien samt kunstnere er uforholdsmæssigt repræsenteret i denne dialog og er naturligvis tilbageholdende med at liberalisere den audiovisuelle sektor. FUEN er en af kun to civilsamfundsgrupper, der er inviteret til disse dialoger, foruden den audiovisuelle industri som helhed.

Ved disse møder er FUEN repræsenteret af vicepræsident Angelika Mlinar. På det første møde den 9. november 2021 fremlagde Kommissionen statistikker, der viser, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til adgang til audiovisuelt indhold.

Det første møde tjente til at indsamle de første synspunkter fra de berørte parter. FUEN's vicepræsident Angelika Mlinar understregede på dette møde, at diskussionen ikke bør begrænses til levering af audiovisuelt indhold fra video-on-demand-platforme eller lignende tjenesteudbydere, men at f.eks. mediebiblioteker også bør tages op, da indhold som kulturprogrammer eller dokumentarfilm ikke er tilgængeligt, eller kun i begrænset omfang på VOD-platforme.

Det andet møde fokuserede på at forbedre udbredelsen af audiovisuelle værker i EU og gøre dem lettere at finde frem til. I den forbindelse påpegede vicepræsidenten for FUEN manglerne i distributionen og tilgængeligheden af audiovisuelt indhold på regionale sprog eller mindretalssprog og erklærede, at en forbedring af tilgængeligheden i medlemsstaterne også bør betyde tilgængelighed på mindretals- og regionale sprog ved at fremme og udvikle oversættelser, (efter-) synkronisering og undertekster i overensstemmelse med det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog. Et andet FUEN-forslag gik ud på, at den kvote på 30 % for europæiske værker også skulle omfatte audiovisuelt indhold fra nabolande, der har anerkendt de samme officielle sprog.

"Det ville være et vigtigt skridt, hvis den audiovisuelle industri også tilsluttede sig målene. (...) Dette ville gøre den europæiske audiovisuelle industri til et fyrtårn for sproglig mangfoldighed på verdensplan", sagde Angelika Mlinar og tilføjede, at disse mål ikke kan vedtages af industrien alene: EU og medlemsstaterne skal også stå sammen og støtte industriens indsats.

Ifølge køreplanen skal der afholdes yderligere fire heldagsmøder for at finde løsninger til at forbedre situationen. Under dialogen vil FUEN gøre alt, hvad der står i dens magt, for at finde partnere, der er engageret i de nationale mindretals problemer, dvs. forbedret grænseoverskridende adgang til digitalt medieindhold, især til tv-selskabernes frie medieindhold, ved at finde mulige løsninger.

Pressemeddelelser