Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN ønsker ECMI tillykke med 25 års jubilæet

ECMI er centret for forskning i mindretal i Europa: Siden oprettelsen i 1996 er European Centre for Minority Issues (ECMI) blevet et internationalt flagskib med et internationalt netværk. Nu fejrer centeret sit 25 års jubilæum, og FUEN ønsker i den anledning hjertelig tillykke. "Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det næste kvarte århundrede", sagde FUEN's præsident Loránt Vincze.
ECMI har sit hovedsæde i det tysk-danske grænseland og er beliggende i en historisk bygning i Flensborgs centrum, kun få hundrede meter fra FUEN-kontoret. De udfører praksis- og politikorienteret forskning, leverer information og dokumentation og tilbyder rådgivningstjenester vedrørende forholdet mellem mindretal og flertal i Europa.

ECMI blev grundlagt af regeringerne i Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten. Det er en uafhængig og tværfaglig institution, der er baseret på et internationalt medarbejderstab, som suppleres af en række eksterne Senior Research Associates fra hele Europa. Centeret samarbejder med forskellige regeringer og internationale organisationer samt med civilsamfundet og mindretalsgrupper i Europa. Centeret støtter den akademiske forskning, medierne og offentligheden ved at tilvejebringe oplysninger og analyser.

I anledning af jubilæet var ECMI fredag den 3. december vært for en ceremoni i Flensborg, hvor FUEN var repræsenteret af præsident Loránt Vincze og vicepræsident Gösta Toft. "Siden grundlæggelsen i 1996 har ECMI løbende ændret sig og udviklet sig i takt med de regionale og internationale tendenser inden for europæisk integration og globalisering. I en globaliseret verden med den stigende digitalisering bliver det stadig vigtigere at beskytte mindretal i takt med, at der opstår nye udfordringer", sagde ECMI's direktør, professor Vello Pettai, i sin tale i anledning af jubilæet.

Billede: ECMI

Som led i jubilæet deltog professor Dr. Rainer Hofmann (tidligere præsident for det rådgivende udvalg for rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal), Linda Pieper (ansvarlig for nationale mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holstens statskansli), Dr. Jennifer Jackson-Preece (professor i nationalisme, London School of Economics and Political Science) og MEP Loránt Vincze (præsiden for FUEN) i en paneldebat om emnet "European Minority Issues: past achievements and future goals" om den historiske, institutionelle og juridiske kontekst for mindretalsbeskyttelse. FUEN's præsident lykønskede ECMI med denne milepæl: "Vi ser jer mere og mere som en partnerinstitution i praksis, og jeg håber, at vi kan regne med jeres ekspertise og viden, som I har opbygget gennem de seneste årtier. Med FUEN's netværk og lobbykapacitet kan vi sammen opnå meget for beskyttelsen af mindretal", sagde han.

Billede: Cornelius von Tiedemann

Loránt Vincze henviste til rammekonventionen om mindretal og sprogcharteret som de eneste to gældende retsinstrumenter i Europa og tilføjede, at disse også skulle opdateres. Han påpegede, at selvom EU er meget optaget af fælles værdier, beviser Europa-Kommissionens afvisning af at tage initiativ til en lovgivning baseret på SafePack-initiativet for mindretal, at EU også er styret af nationale interesser. Han beklagede, at selv om kun nogle få medlemsstater ville være imod tanken om mindretalsbeskyttelse på EU-plan, var de meget højlydte, og Kommissionen ville desværre acceptere deres synspunkter om nationalstater fra det 19. århundrede. "Med MSPI satte vi mindretalsbeskyttelse på den europæiske dagsorden, vi konfronterede Kommissionen med vores krav, og de var nødt til at diskutere dette spørgsmål. Med konferencen om Europas fremtid er der en ny mulighed for at sætte dette spørgsmål på dagsordenen igen", sagde Vincze.

I den afsluttende åbne spørgerunde erklærede præsidenten for FUEN, at han var enig med FN's særlige rapportør om mindretalsspørgsmål, professor Fernand de Varennes, i, at mindretalsrettigheder er menneskerettigheder. Med hensyn til de aktuelle internationale diskussioner om krænkelse af mindretalsrettigheder sagde han, at der med hensyn til mindretal er behov for et grundlag i de internationale forbindelser, nemlig at ingen erhvervet rettighed må fratages. Det ville sætte en stopper for mange diskussioner, især om sproglige rettigheder og uddannelse i Ukraine.

Pressemeddelelser