Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Kuruluşu, Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki Azınlıkların Durumu Hakkında, ''Örnek Nitelikte, Ancak Mutlaka Sorunlarla Yüzleşerek'' şeklinde tavır aldı

Politik toplantılarda övgü, sözün asıl tonunu hep belirlemez. Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi'nin Avrupa Komitesi'nde 2 Şubat günü sanal ortamda gerçekleştirilen oturumda sarfedilen sözler de işte o kadar şaşırtıcı oldu. Hazır bulunanlar önce gayet olumluydular. Almanya'nın bu Kuzey Eyaleti'nde yürütülen azınlıklar politikasının ne kadar örnek nitelik arzeden bir karakter taşıdığı bir kez daha açıkça görülmüş oldu. FUEN Kuruluşu komitede Başkan Yardımcısı Gösta Toft tarafından temsil edildi.

Bu sırada Eyalet hükümeti tarafından 2021 Yılı Azınlık raporu (Bunun için lütfen 02.11.2021 tarihli FUEN-Neşriyatına bakınız), eyalet hizmetlerinde konuşulan azınlık ve bölgesel dillerindeki lisan yetenekleri ve de ulusal azınlık ve halk gruplarının güçlendirilmesini teminen anayasal görevlerin tatbikine ilişkin yasanın değerlendirilmesine ilişkin raporlar sunuldu.

Toplantının akabindeki sözlü anlatımda konuşan Gösta Toft ''Schleswig-Holstein Eyaleti'nin azınlık politikasına ne kadar uğraş verdiği ve angaje olduğunu bu rapor göstermektedir'' vurgusunda bulunarak, aynı zamanda yapılan işbirliği nedeniyle şükranlarını sundu. Adıgeçen geleceğe matuf olarak uluslararası işbirliği ve bilhassa Doğu Denizi bölgesindeki kooperasyon teşvikine devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ancak övgülerin yanı sıra karşılaşılan güçlüklere de değinildi: Adıgeçenin değerlendirmesine göre bu övgüler arasında eğitim, özellikle öğretmen eğitimi ve de medyanın varlığı yatmaktadır. Gösta Toft devamla ''Tehdide maruz dillerin tekrar hayatiyet kazanmasını teminen yenilikçi proje ve kampanyalar teşvik edilmelidir'' diyerek, Galler dilini konuşanların sayılarının giderek açıkça artabildiği Galler ülkesindeki başarılı projeye atıfta bulundu..

 

 

 

 

 

Basın bildirileri