Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

"Eksemplarisk, men ikke uden udfordringer": FUEN tager stilling til situationen for mindretal i Slesvig-Holsten i Europaudvalget

Det er ikke nødvendigvis en grundlæggende tendens, at politiske møder er præget af lovprisninger. Så meget mere overraskende var derfor de overvejende positive ord, der var fremherskende i Europaudvalget i den slesvig-holstenske landdag, som blev afholdt online den 2 februar. I den forbindelse blev det endnu en gang tydeligt, hvilken eksemplarisk karakter mindretalspolitikken i den nordtyske delstat har. Det var vicepræsident Gösta Toft, som repræsenterede FUEN i udvalget.

Delstatsregeringen fremlagde mindretalsrapporten 2021 (se også FUENs artiklen fra den 02.11.2021), rapporten om sprogkompetencer i mindretalssprog og regionale sprog i delstatsforvaltningen og en evaluering af loven om gennemførelse af forfatningsmandatet om styrkelse af nationale mindretal og etniske grupper.

"Rapporten viser, hvor stor en indsats og engagement delstaten Slesvig-Holsten lægger i mindretalspolitikken", understregede Gösta Toft under den efterfølgende mundtlige høring, hvor han samtidig takkede for det gode samarbejde. Med henblik på fremtiden, anbefalede han at fremme det internationale samarbejde yderligere og især i Østersøregionen.

På trods af al den ros, tog han også fat på udfordringerne: Efter hans vurdering ligger disse på områderne uddannelse, især læreruddannelse, samt tilstedeværelse i medierne. "Kreative projekter og kampagner til genoplivning af truede sprog bør fremmes," sagde han og henviste til et vellykket projekt i Wales, hvor antallet af talere af det gæliske sprog kunne øges betydeligt.

Pressemeddelelser