Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN fordømmer diskrimination af tyske børn i Polen

Den Føderalistiske Union af Europæiske Nationaliteter fordømmer på det kraftigste de diskriminerende retsakter, der for nylig blev vedtaget i den polske republik. Disse procedurer og den retorik, der ledsager dem, er til stor skade for hele det tyske mindretal i Polen, og især for børnene.

På trods af stærk modstand, vedtog den polske Sejm den 17. december 2021 et ændringsforslag til finansloven for 2022, som indebærer en betydelig nedskæring på 39,8 millioner zloty (ca. 10 millioner euro) i uddannelsesstøtte til undervisningen i mindretalssprog. Det polske senat foreslog et ændringsforslag, der ville have genindført midlerne, men uden held: dette ændringsforslag blev forkastet den 27. januar 2022.

Den 4. februar 2022 blev det bekendt, at denne foranstaltning skulle berøre undervisningen i tysk som mindretalssprog: Den dag offentliggjorde den polske minister for uddannelse og videnskab, Przemysław Czarnek, ændringerne til forordningen om undervisning i mindretalssprog, hvori et afsnit om undervisning i mindretalssprog blev ændret fra "i et omfang af tre timer om ugen" til "i et omfang af tre timer om ugen og, for elever, der tilhører det tyske mindretal, en time om ugen".

FUEN ser dette som en klar diskrimination af det tyske mindretal og børn fra det tyske samfund i Polen. Dette ændringsforslag indfører en farlig dobbeltmoral, som er i modstrid med verdenserklæringen om menneskerettigheder, den polske lov om nationale og etniske mindretal og frem for alt Europarådets europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog, en international retsakt, som Polen har underskrevet og ratificeret.

For FUEN er det uforståeligt, at et nationalt mindretal skal fratages muligheden for at tilegne sig sit modersmål og dermed grundlaget for bevarelse og udvikling af sin identitet. FUEN mener, at rettighederne og finansieringen af mindretalsgrupper, der bor i Polen, ikke bør bringes i fare på grund af bestræbelser på at øge støtten til polske samfund i udlandet, og at børns rettigheder og fremtid aldrig bør sættes på spil af politiske årsager.

FUEN gentager sin fortsatte støtte til det tyske mindretal i Polen, vil arbejde for at løse dette problem med alle til rådighed stående midler, og vil tage dette spørgsmål op i de politiske diskussioner på højeste niveau.

 

Foto: klimkin/pixabay

Pressemeddelelser