Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Kuruluşu, Polonya'daki Alman çocukların maruz kaldığı ayrımcılığı kınadı

Avrupa Ulusları Federal Birliği FUEN kısa bir süre önce Polonya Cumhuriyeti'nde yürürlüğe giren ayırımcı yasal düzenlemeyi en sert bir dille kınadı. Ona göre bu davranış ve beraberinde getirdiği retorik, Polonya'daki tüm Alman azınlığa ve de özellikle çocuklara ağır zarar vermektedir.

Polonya'nın Sejm Kabinesi, 17.Aralık 2021 tarihinde gördüğü ağır mukavemete rağmen azınlık dil derslerine ayrılan 39,8 Milyon Polonya (yaklaşık 10 Milyon Avro) para birimine tekabül eden eğitim harcamalarının 2022 Bütçesinde oldukça kısaltılmasını öngören değişikliği yürürlüğe sokmuş oldu. Polonya Senatosu söz konusu bütçe harcamalarının eski kazanımını tekrar sağlayacak olan bir değişiklik tasarısını önermesine rağmen, bu girişim başarısız oldu: Anılan değişiklik talebi 27.Ocak 2022 tarihinde reddedildi.

4.Şubat 2022 tarihinde bu tedbirin bir azınlık dili olarak Almanca dilini etkilemeyi hedef tuttuğu açıkça görüldü. Polonya Eğitim ve Bilim Bakanı Przemyslaw Czarnek o gün azınlık dil dersleri ile ilgili kararnamedeki değişiklikleri açıklayarak, azınlık dilleri konusunda bir başlığın; ''Azınlık Dilleri Dil Dersi haftada üç saatlik bir çerçeve dahilinde'' ve :''Azınlık Dilleri Dil Dersi haftalık üç saatlik bir çerçevede, ancak Alman Azınlığa mensup öğrencilerin olması halinde haftada bir saatlik kapsamda olacaktır'' şeklinde değiştirildiğini duyurdu.

FUEN bu konuda, Polonya'daki Alman topluluğu mensubu olan Alman azınlıklara ve çocuklara bariz bir ayrımcılık gözlemlemektedir. Bu değişiklik, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Polonya Ulusal ve Etnik Azınlıklar Yasası ve bilhassa, keza Polonya'nın taraf olduğu, imza ve onay verdiği uluslararası bir yasal düzenleme olan Avrupa Konseyi Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesi ile tenakuza düşen tehlikeli bir çifte standart yaratmaktadır.

Ulusal bir azınlığın ana dilini öğrenmesine imkan veren ve böylece benliğini muhafaza etmesinin ve geliştirmesinin temelini oluşturacak imkanlardan mahrum bırakılması FUEN için anlaşılacak bir şey değildir. FUEN'in anlayışına göre; Polonya'da yaşayan azınlık gruplarının haklarının ve finansmanının, yurtdışında yaşayan Polonya topluluklarının desteklenmesi doğrultusundaki çabalara sağlanması hedeflenerek, kısıtlanmamalı, ayrıca çocuklarının hakları ve geleceği politik nedenlerden dolayı hiç bir zaman tehlike altına sokulmamalıdır.

FUEN, Polonya'daki Alman azınlığı aralıksız şekilde bizzat destekleyeceğini vurgulayarak, elde mevcut tüm imkanlarla bu sorunun çözümü uğrunda çaba harcayacağını ve keyfiyeti tüm politik müzakerelerde en üst düzeyde gündeme taşıyacağını belirtmiştir.

Fotoğraf: Klimkin/pixabay

 

Basın bildirileri