Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Diyalog Forumu, UNESCO ve Fransız Ulusal Meclisine Misafir Oldu

UNESCO'nun ana fikri; ''Milletler arasındaki eğitim, bilim ve kültür alanındaki işbirliğinin teşvik edilmesi sayesinde, barış ve güvenliğe katkıda bulunulmasıdır''. Bizler, FUEN nezdinde de her gün bu prensibe göre çalışıp, hareket ettiğimiz için, Birleşmiş Milletlere ait özel organizasyonlarla olan daha sıkı bir işbirliği ve fikir alışverişi bize daha akla yakın gelmektedir.  FUEN'in Avrupa Diyalog Forumu (EDF) 5.Temmuz tarihinde  onbir kişiden oluşan bir heyetle, Fransa'nın başkenti Paris'teki UNESCO-Merkez Bürosu'nu  ziyaret ederek,  kültür ve dil alanındaki temsilcilerle müşterek hedefler ve fikir alış-verişi üzerinde görüşmelerde bulunmuştur.

Görüşmelerin ağırlık noktasını, dilsel çeşitliliğin muhafaza edilmesi konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi oluşturmuştur. UNESCO Kuruluşu, içinde 122 ülkeden   2000 dili  içinde barındıran Dünya Dilleri Atlası adlı değerli bir enstrümanı geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda geriye düşüşlere de işaret etmiştir.  Dil politikası, ana dilin kullanılması ve eğitim, organizasyonların birbirleriyle daha sıkı işbirliği yapması gereken alanlar olarak tanımlanmıştır.

UNESCO'nun Evrensel Bilgilere Ulaşım Departman Merkezi Yönetmeni Jaco du Toit, FUEN-Üye Organizasyonlarının UNESCO-Dünya Dilleri Atlası'na verdiği katkıların önemini dile getirerek, ''FUEN-Üye Organizasyonları anılan enstrümanın kontrol edilmesinde önemli bir rol oynayarak, azınlık dillerine ait bilgilerin iyi bir şekilde belgelendiğini temin ettiklerini ifade etmiştir.

FUEN Başkanı Lorant Vincze, azınlıkların UNESCO'nun çalışmasında ne yazıktır ki hemen hemen hiç bir  etki yaratamadığına işaret etmiştir. Devletler, örneğin; UNESCO'nun soyut kültür mirası hakkında yaptıkları listede önerilerde bulunurken,  azınlıkların önerileri ekseriyetle nazarı dikkate alınmamaktadır. 

UNESCO temsilcileri toplantı sırasında, 2022-2032 yılları arasına tekabül eden yerli diller uluslararası on yıllık dönemine ait program ve planlarını sunarken, FUEN'e ait çalışma ve projelerin tanıtımı da ayrıca yapılmıştır. Jaco du Toit, dilsel ve kültürel çeşitliliğin muhafaza edilmesini teşviken spesifik projeler de dahil olmak üzere, her iki organizasyon arasında işbirliğine dair çok  katmanlı imkanlara işaret etmiştir. Herşeyden önce, gençlik çalışmalarında bir kooperasyona ilişkin görüşler  ortaya çıkmıştır.

EDF-Başkanı Jens A.Christiansen ''Dil çeşitliliğine haiz devletlere ait bölgesel ve ulusal hükümetlerin azınlık dostu bir tutum sergilemeleri keyfiyetin A ve O'sudur vurgusunda bulunmuştur. Adıgeçene göre; FUEN Avrupa Diyalog Forumu, başarılı bir işbirliğine dair iyi modellerin teşvikinde ve azınlıklarla çoğunluk arasındaki başarılı bir diyaloğun tesisinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

EDF-Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları-Azınlıklarının (STK) UNESCO tarafından doğrudan finanse edilmesi düzeyindeki işbirliğinin yoğunlaştırılmasının gerektiği konusunda da UNESCO'nun dikkatini çekmişlerdir. Ulusal hükümetlerin dilsel ve etnik çeşitliliği bir avantaj şeklinde telakki etmediği durumlarda, doğrudan yapılacak finansmanlar büyük önem arzetmektedir.

FUEN Heyeti bilahare, Fransa Ulusal Meclisi'nin Korsika ve Breton topluluklarını  temsil eden üyelerle bir araya gelmiştir.. Toplantıya, Avrupa Parlamentosu Azınlıklar Gruplararası Fraksiyonu Çalışma Grubu Eş Başkanı François Alfonsi de katılmıştır. Görüşmede, Fransa ve Avrupa'daki azınlıkların politik katılımının güçlendirilmesi ve Avrupa Diyalog Forumu'nun azınlıkların politik katılımcılığını nasıl teşvik edebileceği ele alınmıştır.

 

Toplantının bir diğer konusunu ise; azınlıkların resmen tanınmadığı bazı ülkelerde karşılaşılan , örneğin Fransa'da olduğu gibi,  azınlık kimliği ve haklarıyla ilgili sorunlar teşkil etmiştir. Sonuç itibariyle, Minority SafePack adlı girişimin Fransa'da, ulusal düzey çerçevesindeki uygulamasının nasıl onay göreceği söz konusu olmuştur.

 

* FUEN Heyeti aşağıda adıgeçenlerden oluşmaktaydı:

* FUEN Başkanı ve Avrupa Parlamento Üyesi Lorant Vincze, Romanya

* EDF-Başkanı, Sydslesvigsk Forening (SSF) Jens A.Christiansen, Almanya

* Avrupa Halk Grupları Gençliği Başkanı (JEV)  Andor Barabas, Romanya

* Romanya Macarları Demokratik Birliği (RMDSZ) Dora Emese Szilagyi, Romanya

* Macaristan Almanları Eyalet Öz Yönetimi (LdU) Olivia Schubert, Macaristan

* Ukrayna Almanları Meclisi (RDU) Volomydyr Leysle, Ukrayna

* Polonya Alman Sosyal-Kültürel  Toplumlar Birliği (VdG) Bernard Gaida, Polonya

* FUEN Siyasi Sözcüsü & Proje Koordinatörü Kateryna Haertel, Brüksel

* FUEN Siyasi Danışmanı Johan Hägmann, Brüksel

* FUEN-Üye Organizasyonu ''Unser Land'' Jean Faivre ve Bernard Faivre, Fransa

 

Basın bildirileri