Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Europæisk Dialogforum besøger UNESCO og den franske nationalforsamling

"Bidrage til opretholdelse af fred og sikkerhed gennem fremme af samarbejde mellem folkeslag inden for uddannelse, videnskab og kultur" - det er UNESCO's ledende princip. På FUEN arbejder og handler vi også efter dette princip hver dag, så et endnu tættere samarbejde og udveksling med FN's særorganisation giver god mening for os. Den 5. juli rejste FUENs Europæiske Dialogforum (EDF) med en delegation på 11 medlemmer til UNESCOs hovedkvarter i Paris, Frankrig, for at diskutere fælles mål og udveksle ideer med repræsentanter fra kultur- og sprogområdet.

Fokus for samtalerne var at styrke samarbejdet om bevarelse af den sproglige mangfoldighed. Med World Atlas of Languages har UNESCO udviklet et værdifuldt værktøj, der dokumenterer 2000 sprog fra 122 lande og dermed sproglig mangfoldighed, men som samtidig viser tilbagegang. Sprogpolitik, brugen af modersmål og uddannelse blev identificeret som områder, hvor organisationerne kunne samarbejde.

Jaco du Toit, leder af UNESCO's afdeling for universel adgang til information, understregede vigtigheden af FUEN-medlemsorganisationernes bidrag til UNESCO's verdensatlas over sprog. "FUENs medlemsorganisationer spiller en afgørende rolle i at gennemgå dette værktøj og sikre, at information om deres mindretalssprog er veldokumenteret," sagde Jaco du Toit.

FUEN's præsident Loránt Vincze påpegede, at mindretal desværre ikke har megen indflydelse på UNESCO's arbejde, da det er staterne, der kommer med forslagene, f.eks. til UNESCO's liste over immateriel kulturarv, og mindretallenes forslag bliver ofte ikke taget i betragtning.

Mødet indeholdt også en præsentation af FUEN's arbejde og projekter, mens UNESCO's repræsentanter præsenterede deres programmer og planer for det internationale årti for oprindelige sprog 2022-2032. Jaco du Toit påpegede også de mange muligheder for samarbejde mellem de to organisationer, herunder specifikke projekter til støtte for bevarelsen af sproglig og kulturel mangfoldighed. Især inden for ungdomsarbejde var der udsigt til samarbejde.

"En mindretalsvenlig holdning hos regionale og nationale regeringer i sprogligt mangfoldige stater, er alfa og omega," understregede Jens A. Christiansen, formand for EDF. Han tilføjede, at FUEN European Dialogue Forum spiller en vigtig rolle i at fremme gode modeller for vellykket samarbejde og dialog mellem mindretal og flertal.

EDF's medlemmer henledte også UNESCO's opmærksomhed på behovet for at intensivere samarbejdet om direkte finansiering af mindretals-NGO'er fra UNESCO's side. Direkte finansiering er afgørende i tilfælde, hvor nationale regeringer ikke ser sproglig og etnisk mangfoldighed som et aktiv.

FUEN-delegationen mødtes derefter med medlemmer af den franske nationalforsamling, som repræsenterer korsikanske og bretonske befolkningsgrupper. Medformanden for den tværpolitiske gruppe om mindretal i Europa-Parlamentet, François Alfonsi, deltog også. Diskussionen handlede om mekanismer til at styrke mindretals politiske deltagelse i Frankrig og i Europa og om, hvordan det europæiske dialogforum kan fremme mindretals politiske deltagelse.

Et andet emne var udfordringerne med hensyn til mindretals identitet og rettigheder som følge af den formelle ikke-anerkendelse af mindretal i nogle stater, f.eks. i Frankrig. Endelig handlede det om, hvordan man kommer videre med godkendelsen af Minority SafePack-initiativet i Frankrig, i forbindelse med implementeringen af initiativet på nationalt plan.

 

FUEN-delegationen bestod af:

 • Loránt Vincze, præsident for FUEN, MEP, Rumænien
 • Jens A. Christiansen, formand for EDF, Sydslesvigsk Forening (SSF), Tyskland
 • Andor Barabás, formand, Youth of European Nationalities (YEN), Rumænien
 • Dóra Emese Szilágyi, Demokratisk Alliance af Ungarere i Rumænien (RMDSZ), Rumænien
 • Olivia Schubert, Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU), Ungarn
 • Volomydyr Leysle, Rådet for Tyskere i Ukraine (RDU), Ukraine
 • Bernard Gaida, Forbundet af de tyske sociokulturelle foreninger i Polen (VdG), Polen
 • Kateryna Haertel, politisk medarbejder & projektkoordinator, FUEN Bruxelles
 • Johan Häggman, politisk rådgiver, FUEN Bruxelles
 • Jean Faivre og Bernard Faivre, FUEN's medlemsorganisation "Vores land", Frankrig

Pressemeddelelser