Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''Çeşitlilik ve Çok Dillilik Onun DNA-Genlerinde Yatıyor'' : Renate Schnack FUEN 2023-Ödülü'nü Aldı

''Sen sadece bizim için değil, tüm Avrupa için örnek alınacak birisin'' – FUEN Eş Başkanı Gösta Toft bugün Macaristan'ın Pecs/Fünfkirchen kentinde yapılan 67.FUEN Kongresi çerçevesinde bu yılki FUEN Ödülünü işte bu sözlerle Renate Schnack'a sundu. Schleswig-Holstein Eyalet Politikacısı ve Azınlıklar eski sorumlusu, Avrupa'daki yerel ulusal azınlıklar ve dil toplulukları uğrunda  yerine getirdiği fevkalade hizmetleri ve de büyük angajmanı karşılığında bu ödülü almış oldu.

Adıgeçen hakkındaki övgüde ''Renate Schnack her şeyden önce bir idol ve  söz konusu olduğunda, azınlıklar politikasındaki hedefler ve stratejileri uygulamaya geçiren biridir. Pekala bunu nasıl mı yapar ? - Gayet hassastır, iyi bir dinleyicidir ve diplomatik bir beceriye sahiptir. Ve hiç bir zaman pes etmez'' denmekte olup, devamla, ''Sen bugün de çeşitlilik ve çok dillilik için uğraşı vermektesin. Bu basit şekilde senin DNA-Genlerinde  yatmakta. FUEN olarak bundan çok mutluluk duymaktayız'' sözleri yer almaktadır.

Adıgeçen bir azınlıklar sorumlusu olarak görev yaptığı Schleswig-Holstein Eyaleti nezdinde çok şey elde etmiş ve kalıcı  yollar açmıştır. Farklı modellerin kategorik olarak tasnifiyle elde edilen Mediator Modeli vasıtasıyla Sinti ve Roma azınlıklarının eğitim imkanını daha da düzeltmiş ve bir konut projesiyle keza Roma ve Sintilerin bir yuvaya kavuşmalarına ön ayak olmuştur. Gösta Toft övgülerine devamla '' Kendisi müdahil olmayı, katılımı sadece kağıt üzerinde değil, bilakis gerçek çehresiyle istemektedir. Alman-Danimarka sınır bölgesindeki işbirliğinde kendisi yine bir anahtar görevi üstlenmiş, ''Kuzey Diyalog Forumu'nu'' Avrupa'da yaşayan bir çok azınlığa kılavuz olabilecek bir kooperasyon modeli  olarak tesis etmiştir.

69 yaşındaki ödül sahibi yaptığı şükran konuşmasında; herkesin topluma ve siyasete  daha güçlü şekilde katılım çağrısında bulunarak, şöyle dedi:

''Açık, çoğulcu ve adil toplumlar kendiliğinden oluşamazlar. Bunlar her gün ve her yerde dizayn edilmelidir. Burada ziyadesiyle önemli olan, çoğunluk toplumunun aktif olması, ve herkesin toplumsal süreçlere ve gelişmelere müdahil olma arzu ve iradesine sahip olmasıdır. (,,,) Biz,Pecs/ Fünfkirchen'de FUEN-KOngresini gerçekleştirirken, dünya toplumu yıllardan beri ve hatta bu gün bile insanlar, tüm halklar takibe maruz kalmakta, sürgün  ve imha edilmektedir. Bu, kişilerin hayatına, kimliğine ve savunamadıkları kültürel varlığına  yapılan bir saldırı demektir. (…) Bu nedenle, aramızda bulunan tüm kadın ve erkek  hükümet temsilcilerinden ve üye organizasyonlardan azınlık haklarının güvenliğinin idamesi için ellerinden geleni   yapmalarını rica ediyorum. Bilhassa, uluslararası hukuk alanında bir reformun oluşması için olmak üzere''. (Burada, Renate Schnack'ın konuşmasının tamamını okuyabilirsiniz).

 FUEN-Ödülü, 2019 yılından beri kutlamalarla yapılan bir seremoni çerçevesinde yılda bir kez, azınlıkların korunması alanında aktif şekilde angaje olanlara,  yerli ulusal azınlıklar ve  dil gruplarının durumlarının daha iyileşmesi ve tanınması  doğrultusunda çaba veren, kendini adayanlara verilmektedir. Şimdiye kadar bu ödülle 2019'da Hartmut Koschyk, 2021'de Fernand de Varennes ve 2022'de Gianclaudio Bressa taltif edilmiştir.

 FUEN-Ödülü ''İki Köprü'' adını taşıyan bir sanat eseridir. Bu sembolik olarak FUEN'in temel esaslarından birisi için düşünülmüştür: Azınlıklar köprü kurucularıdır. Ödül,

danimarkalı bir azınlık mensubu olan sanatçı Simone Bruhn tarafından dökme reçine, yaprak altın ve tahtadan  mamuldür. Avrupa'da barış içindeki  birlikte yaşamı sembolize etmeli, ve gelenekle  modern anlayışın birlikteki etkileşiminin bir göstergesi olmalıdır.

 Bu portreden, bu yılki ödül sahibi Renate Schnack hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Fotoğraflar: Laszlo Mihaly

Basın bildirileri