Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Yurtdışındaki Alman Azınlıklar: Federal Almanya Parlamentosu'nda Başarılı Geçen Parlamento Kahvaltısı

FUEN bünyesindeki Alman Azınlıkları Çalışma Grubu (AGDM) ve Güney Şilezvig Seçmenler birliği (SSV) Federal Meclis Milletvekili Stefan Seidler 18.Ekim 2023 Çarşamba günü Almanya Federal Meclisi Paul-Löbe-Haus adlı mekanında bir parlamento kahvaltısına davette bulundu. Amaç, Federal Meclisin farklı fraksiyonlarına mensup millet vekillerinin bu sayede yurtdışındaki Alman Azınlıkların detaylı çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak  ve hükümetin önümüzdeki yıl içinde federal bütçe taslağında yapacağını açıkladığı fon kesintilerine karşı çıkmalarını teminen destek vermelerini kazanmaktı.

AGDM'nin kadın ve erkek temsilcileri, AGDM'nin çalışmaları sayesinde Alman Dili, kültürü ve geleneklerinin muhafaza edildiği ve aynı zamanda mevcut ön yargıların bertaraf edilerek, geçmiş tarihin yeniden değerlendirmesi nedeniyle, yurtdışındaki Alman Azınlıkların Federal Almanya için büyük önem arzettiğini vurguladılar.

AGDM Sözcüsü Bernard Gaida bununla ilgili olarak yaptığı açıklamada: ''Bizler, toplumlarımızın hem Alman kültürü  ve benliğine ve hem de bölgesel bağlara da bağlı olduğunu tanıyan aktif  üyeleriyiz. Ülkelerimizin sadık vatandaşları sıfatıyla çeşitliliğe katkı sağlıyarak, gerek politika, gerekse kültür, toplumsal veya sosyal olsun, tüm yaşam alanlarındaki yaşantımızı çoğunluk kesimiyle paylaşıyoruz. Günlük yaşantımızda Almanya ile olan temasımızdan devamlı istifade ediyor ve bugün ilave bir görüşü tanıtmak istiyoruz: Yurtdışındaki Almanlar, Almanya'nın aracısı olarak telakki edilebilirler ki, biz bu anlayışı  fiilen zaten içimizde barındırıyoruz

Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Litvanya'daki Alman Azınlık temsilcileri orada hazır bulunarak, milletvekillerine azınlıkların ilgi ve aktivitelerini tanıtıp, doğrudan ve şahsen diyalog kurma imkanı sağladılar.

Bu etkili toplantıda, aralarında Stefan Seidler (SSV), Natalie Pawlik (Göçmenler ve Ulusal Azınlıklar Federal Sorumlusu,SPD), Stephan Meier (CSU), Christoph de Vries (CDU), Knut Abraham (CDU), Rita Hagl-Kehl (SPD), Katrin Michel (SPD), Christian Petry (SPD), ve Dietmar Nietan  (SPD) gibi  farklı partilere mensup üst  rütbeli milletvekilleri yer aldı.  Bunlara ek olarak ''Sol''  Partisi milletvekili Ina Latendorf  bir parti mensubu tarafından orada temsil edilmiş oldu. Onun katılımı, yurtdışındaki Alman Azınlıkların meselelerine partiler üstü geniş bir ilginin varlığını vurguladı ve bu azınlıkların teşvikinin Almanya'nın politikasında müşterek bir öncelik yarattğını açıkça ortaya koymuş oldu.

 

Alman Azınlık benliğinin güçlendirilmesini teminen dil teşvik imkanlarının sağlanması burada bilhassa dikkat çekti. Bu insanlar sadece ulusal değil, bilakis aynı zamanda avrupai bir önem taşımakta olup, bu nedenle Alman politikasında da buna uygun şekilde dikkate alınmalıdırlar. Bundan başka birde AB'nin de, kendisine üye olan ülkelerin kendi azınlıklarına karşı nasıl tavır aldıkları söz konusu olduğunda, keza kararlı bir rol oynaması gerektiği de vurgulandı.

FUEN Genel Sekreteri Eva Adel Penzes'in de ortaya koyduğu gibi, bir  FUEN halk girişimi olan ve bir çok Federal Eyalet tarafından şiddetle desteklenen Minority SafePack bu doğrultuda angaje olmaktadır.

Federal Meclis nezdinde yapılan bu parlamenter kahvaltı sırasında   fevkalade başarıyla  gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında aynı gün bütçe komisyonundan sevindirici haberler alındı. Federal Hükümet Göçmen ve Ulusal Azınlıklar Sorumlusu Natalie Pawlik tarafından yapılan bir bildiriye göre; Alman Azınlıklara ayrılan teşvik fonlarının 2024 yılı bütçe taslağında  planlanan kısaltmalardan sarfı nazar edilmiştir. Buna göre; Alman azınlıklara muhtemelen 2024 yılında da  2023 yılında ödenen   miktara benzer bir  teşvik fonu BMI(Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığı) Bütçesinden  kullanıma sunulacaktır. Bu sevindirici  haber, içinde bulunduğumuz bu hareketli süreçte azınlık çalışmalarımıza devam etme imkanının kapıları açmış ve Avrupa değerleri için büyük bir gayretle angaje olmaya devam etmemizi mümkün kılmıştır.

Meselelerimize kulak verip, bunların uygulanması doğrultusunda aktif çaba gösterem Alman Meclisi nezdindeki tüm milletvekillerine kalpten teşekkür ederiz. Bu olumlu gelişme bize, bu tarz parlamenter müzakerelerin ne kadar tesirli olduğunu  ve diyaloğu sürdürmenin  önemini açıkça gözler önüne sermiştir.

Basın bildirileri