Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Türk azınlık ve toplulukları Batı Trakya’da buluşuyor

Yunanistan’daki Batı Trakya Türk toplumunun günlük hayatı nasıl? Türk toplumunun maruz kaldığı hak ihlalleri ve sorunları nelerdir? Türk toplumu mensupları hangi zorluklarla karşılaşıyor ve hangi başarılardan gurur duyuyorlar? Bu soruların yanıtlarını bu yıl Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde düzenlenecek FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 9. Yıllık Toplantısı’nda bulabilirsiniz. 1-4 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek toplantının ev sahibi Batı Trakya Türk toplumunu FUEN’de temsil eden Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) olacak.

Toplantıya ev sahibi Batı Trakya Türklerinin yanı sıra Kosova ve Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Rusya’dan Ahıska Türkleri, Ukrayna ve Moldova’dan Gagavuz Türkleri, Ukrayna’dan Kırım Tatarları ve Romanya’da yaşayan Tatarların temsilcileri katılıyor: 8 farklı ülkeden 7 Türk azınlık ve topluluğu toplantıda temsil ediliyor.

Program, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk toplumunun gelenek ve görenekleri hakkında fikir veren sunumlar ve tartışmalar, rehber eşliğindeGümülcine ve İskeçe şehirlerinde geziler ve kültürel performansların bir karışımını sunuyor. Program, Batı Trakya Türk toplumunun kurum ve kuruluşlarına ziyaretleri de içeriyor.

3 Kasım’da yapılacak yuvarlak masa toplantısında katılımcılar, mensubu oldukları Türk azınlık ve toplulukları ile ilgili son bir yılda yaşanan önemli gelişmeler ile temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerini aktarma fırsatı bulacak. Toplantıda FUEN TAG’ın 2024 yılı faaliyet planı da görüşülecek ve bununla ilgili ortak yol haritası belirlenecek.

TAG

FUEN çatısı altında 2013 yılında kurulan TAG bünyesinde bugün Kafkasya’dan Balkanlara kadar olan geniş coğrafyada yaşan Türk azınlık ve topluluklarını temsil eden 12 üye kuruluş bulunmaktadır. Sekretaryasını ABTTF’nin yürüttüğü FUEN TAG, 2014 yılında Ankara’da ilk yıllık toplantısını gerçekleştirmiş olup ABTTF’nin koordinasyonunda faaliyet ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://tag.fuen.org/

Basın bildirileri