Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Başkanlık Makamı ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu (AGSM) Karintiya/Korosko'daki Irkçı Paylaşımları Tüm Şiddetiyle Kınadı

Avrupa Parlamento Üyesi ve FUEN Başkanı Lorant Vincze yaptığı açıklamada ''Karintiya Özgürlükçü Parti (FPÖ)* Gençleri ile eski üyelerinden bazılarının Karintiya'daki Sloven Halk Grubu'na yönelik görüşleri FUEN Başkanlık Makamı ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu (AGSM) tarafından şiddetle kınanmıştır'' dedi.

AGSM sözcüsü ve Karentiyalı bir Sloven olan Angelika Mlinar ise bu sözlere ilaveten ''Irkçı yayınlar son derece tutarsız olup, Karintiya'da çoktan sona erdirilmiş olması zorunlu olan bir seçim kampanyasının düzeyini yansıtmaktadır. İşin üzücü olan yanı, ayrımcı söylemlerle dikkatleri çekmek için ifade edilen bu tarz beyhude çağrıların, çoğunluğunu çeşitlilik arzeden bir Avrupa'da sınırsız büyüyen ve fakat bu zihniyeti kafalarından atamadıkları açıkça görülen genç insanlar tarafından söylenmiş olmasıdır.

FUEN Kurumu işte bu sözleriyle, Karentiya'da iki ayrı üye organizasyonla, yani Karentiyalı Slovenler Meclisi (NSKS) ve Karentiyalı Kadın, Erkek Slovenler Topluluğu tarafından temsil edilen Sloven Halk Gruplarına karşı tüm desteğini ortaya koymuştur. Her iki ülkenin gerek kamu oyunun ve gerekse resmi politikasınin bu nefret söylemlerini derhal ve açıkça reddetmesi sevindirici olmuştur. Avrupa'daki ulusal azınlıklar ve dilsel toplulukların en büyük çatı organizasyonu olarak FUEN Kurumu, ilgili yasaların ulusal azınlıklar için korunması ve tutarlı şekilde uygulanması doğrultusundaki çabasına ödün vermeden devam edecektir.

* Karintiyalı Özgürlükçü Gençler (FJK) kısa bir süre önce instagram üzerinden bir çağrı yaparak, Sosyal Demokratik Parti'nin (SPÖ) iktidardan seçimle indirilerek, ülkenin ''Slovenleşmesine'' dur deme çağrısında bulunmuştur. Anılan söylem daha sonra çevrim dışına alınmış olsa da, Avusturya ve Slovenya'da büyük tedirginlik yaratmıştır.

 

Basın bildirileri