Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Diyalog Forumu 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

FUEN'nin Avrupa Diyalog Forumu (EDF) 12.Ocak 2022 Çarşamba günü bir çevrimiçi oturum gerçekleştirdi. Jens A.Christiansen başkanlığındaki toplantıda, organizasyonun siyasi temsilciliği ile ilgilenen FUEN Kurulu'nun üyeleri topluluklarındaki güncel gelişmeleri müzakere ettiler.

SSW'nin Federal Seçimlerdeki tarihi başarısına değinen Jens A.Christiansen ''Federal Meclis bünyesinde şimdi bir oya sahip olmamız, Avrupa'daki tüm azınlıklar için olumludur'' ifadesini kullandı. Sterica Fudulea ise; 23 Mayıs tarihini Romanya'daki Ermeni Toplululunun resmi günü yapmaya çalışan girişimi tanıttı. Halen Romanya Parlamentosu'nda bulunan bu girişim Şubat Ayı içinde oylamaya sunulacaktır. Bernard Gaida Polonya hükümeti'nin okullarda verilen Almanca derslerine ait imkanları azaltma niyetinden oluşan sorunlara değinerek, senatonun bunu sonuç itibariyle reddetmesini ümid ettiğini dile getirdi. Aynı yasanın diğer tüm azınlıklar için de geçerli olması nedeniyle, bu durumun Polonya'daki diğer tüm azınlıkları da tedirgin ettiğini belirtti. Adıgeçen bu sorunla ilgili olarak FUEN ve EDF'nin destek vermesi ricasında bulundu.

Romanya'daki macarlara ait Demokratik Birlik Partisi'nden Dora Szilagyi hükümet koalisyonunun ayrılmasından ve RMDSZ'nin üç bakanlığı içersinde barındırmaya devam edebileceği yeni bir koalisyonun Aralık Ayı içinde kurulmuş olmasından söz etti. Son dönemde elde edinilen kazanımlar olarak yeni çocuk yuvaları için ayrılan imkanların fazlalaştırılması, azınlıklar için kültürel tesislerin inşa edilmesine ilişkin imkanlar sağlanması ve yerel sembollerin kullanılmasına izin veren kararnameleri zikretti. Agıgeçen ayrıca, ulusal nüfus sayımı için bir kaç ay içinde başlayacak olan hazırlıklardan bahsetti.

FUEN Başkanı Lorant Vincze konuşmasında üyeleri, MSPI adlı girişimle ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na karşı açılan davadaki en son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Avrupa'daki ulusal azınlıkları temsil eden bu çatı kuruluşunu komisyonun da tanımış olması asabiyle, FUEN adlı kuruluşun giderek artan etkisinin bir göstergesi olarak görsel işitsel içeriklere erişim hakkındaki Stakeholder-Diyaloğu'na davet edilmiş olduğuna da işaret etti.

''Avrupa'nın Geleceği Hakkındaki Konferanslar'' çerçevesinde planlanan her iki etkinlik ve Avrupa Konseyi ile bölgesel ve azınlık dilleri şartnamesine ilişkin öneriler kapsamında yapılacak işbirliği imkanları da keza görüşüldü. İnterfraksiyonel çalışma grubunun geleneksel azınlıklar, ulusal topluluk ve dillerle ilgili toplantılarına aktif katılım ve de FUEN'in çeşitli etkinliklerde temsil edilmesinden söz edildi.

Katılımcı EDF Üyeleri arasında FUEN Başkanı Lorant Vincze, Romanya'dan bir macar olan Bay Andor Barabas, Avrupa Ulusları Gençlik Başkanı (YEN), Romanya'dan macar, Almanya Güney Şilezya Derneği'nden Bay Jens A.Chritiansen, Romanya'daki Ermeni Topluluğu'ndan (Fara Armäneasca dit Romania) Bay Sterica Fudulea, Polonya'daki Alman Sosyo Kültürel Topluluklar (VDG) Birliği'nden Bay Bernard Gaida, Romanya'daki Macar Demokratlar Birliği (RMDSZ) adına Bayan Dora Emese Szilagyi ve Almanya Sorbları JEV Başkan Yardımcısı ve yeni üye Christoph Graf , FUEN Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Genel Sekreter Eva Penzes ve Danışman Johan Häggman da yer almış oldu.

 

Basın bildirileri