Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Birlikte Güçlüler: Ana Yurdu Olmayan Azınlıklar Katalonya'da Buluştu


Aromunlar, veya Katalanlar, Frizyalılar, Ladinler, Romalar veya Sorplar her kim olursa olsun, hepsi aynı kaderi paylaşmaktalar. Bunlar, ne kendi devletinde veya komşu bir devlette çoğunluğu teşkil edemeyen azınlıkların temsilcileridir. Bu değişik durum, onların kültürlerini, dillerini ve kimliklerini diğer azınlıklara nazaran bir nebze daha zorlaştırıyor. O halde daha önemlisi, biraraya gelmeli ve çeşitliliğin Avrupasını muhafaza etmek için çalışmalıdır. İşte bu, Non-Kin-State Çalışma Grubu içinde ve Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) çatısı altında gerçekleşmektedir.

Çalışma Grubu, 31.05. ile 03.06.2023 tarihleri arasında Kuzey İspanya'nın Katalonya Bögesindeki Altafulla kentinde yıllık kongresi için biraraya gelmiş oldu. Buluşma, Katalan dilinin teşviki ve savunması ile katalanca konuşan toplumların dil hakları doğrultusunda angaje olan ve 16.000'den daha fazla üyeye sahip ''Plataforma per la llengua'' adlı Katalan organizasyonu ile işbirliği içersinde tertiplendi.

Non-Kin-State çalışma grubu sözcüsü ve aynı zamanda Frizya Azınlığı mensubu Bahne Bahnsen konu hakkında ''Bilgi ağımızı ve şahsi bağlantılarımızı güçlendirdiği için, birbirimizle Avrupa'da muntazaman buluşmamız çok önem arzetmektedir. İşe bu nedenle her yılki oturumumuz çerçevesinde bir diğer azınlığı ziyaret ediyoruz. Ancak böylelikle birbirimizden beraberce bir şeyler öğrenebiliriz.

Buluşmaya; Bulgaristan'dan Aramunlar, Arnavutlar ve Romanyalılar, İtalya'dan Ladinler, Yunanistan'dan Pomaklar, Almanya'dan Sorplar ve Frizyalılar, Rusya'dan Meşetler ve Kuzey Makedonya'dan Romanlar katılmıştır.

Etkinlik çerçevesinde olmak üzere toplam 10 ülkeden ve 14 Azınlıktan yaklaşık 20 temsilci, Katalan topluluğunu, dillerini, organizasyonunu ve kültürünü tanıma fırsatını bulduğu gibi, genel konular hakkında da bilgisini derinleştirmiş oldu. Bu yılın odak noktasını, Non-Kin-State azınlıklarının kamu hizmetindeki durumu oluşturdu. Acaba resmi dairelerde, hastanelerde veya mahkemelerde azınlık dilleri ne düzeydedir ? Veya daha somut bir ifadeyle: Belediyede yeni pasaport talebi katalanca yapılabilir mi ? Bilim, resmi daireler ve politika alanından gelen çeşitli uzmanlar buna ilişkin konferanslar verip, müzakerede bulunarak, yasal durum ve halen mevcut uygulamaya dair genel bakış sağlamış oldular. Bu durum, nerede iyi fonksiyonel olmakta, nerede daha iyileşmek zorunda ve neredeki makbul örneklerden bir şeylerin öğrenilmesi mümkündür benzeri sorularla ortaya konmuş oldu.

Bir diğer odak noktayı da, yeni teknolojilerde azınlık dillerinin varlığı ve dijitalleşmesi oluşturdu. İhtisas konferanslarında, çeşitli dillerin mevcut durumu aydınlatıldı. Küçük diller için daha fazla yer ve görünürlük sağlamak için heyecan verici imkanlar sağlanması asabiyle, sosyal medya iletişimi azınlık dilleri için önemli bir rol oynamaktadır.

Oturum hakkında Sizleri FUEN'in sosyal medya kanalları üzerinden devamlı şekilde bilgilendireceğiz.

Arka Cephe:
Non-Kin-State Çalışma Grubu 2017 yılında FUEN tarafından, ana vatanı olmayan azınlıklara spesifik meselelerini ve sorunlarını müzakere imkanı vermek, onlara çözüm bulmak ve küçük dil ve kültürlerinin muhafazasını teminen müşterek stratejiler geliştirmek için hayata geçirilmiştir. Güncel olarak bünyesinde halen 15 farklı ülkeden 29 organizasyon mevcuttur.

Başlık Fotğraf Kredisi Pixabay

 

Basın bildirileri