Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Komisyonu İle Müzakereler: FUEN, Sınırsızca Yapılacak Film ve Televizyon İstifadesi İçin Çaba Göstermeye Davam Ediyor

Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen ve AB içindeki görsel-işitsel içeriklere erişim ve tasarruf konulu diyalog, buna ilgi duyanların 6.Aralık günü Brüksel'de yaptığı toplantıyla sona ermiş oldu. FUEN, azınlık topluluklarının çıkarlarını, Avrupa Film ve Radyo Sektörü Endüstrisine mensup temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantılar dizisiyle temsil etti.

Komisyon, AB içindeki görsel-işitsel eserlerin yayılımını teşviken, anılan sektör ile bir nevi medya ve görsel-işitsel medya eylem planının devamı mahiyetindeki bu diyaloğu hayata geçirmiş oldu. Komisyonun niyetine göre; bu diyalog görsel - işitsel içeriklere erişim ve tasarrufun, katılımcıların müştereken bizzat üstleneceği sorumluluk sayesinde daha da iyileştirilmesine yönelik somut adımlara dair anlaşmaları tesis edecektir.

Son oturumda, anılan branş tarafından yaz ve sonbahar mevsiminde getirdiği öneriler üzerinde tartışıldı. İçeriklere açıkça erişim hedefimizi bize daha da yaklaştıracak olan öneriler, komisyon tarafından irdelendi.Burada, en azından kamu tarafından teşvik edilen eserlere olan erişimin, endüstrinin bizatihi taahhüdüyle genişletebileceği ümidi vardı. Ancak, üzerinde önce somut şekilde müzakere edilmesi gerekmekteydi. Toplantıda Angelika Mlinar ve Avukat Thomas Hieber vasıtasıyla temsil edilen FUEN, sunulan önerileri etraflıca analiz ederek, detaylı bir mütalaada bulunmuş, aldığı pozisyonu ve uyarılarını açıklamıştır.

FUEN getirdiği önerilerde; yayın hakkının normalde ülkeler bazında müzakere edilerek, anlaşma sağlanmasına işaret etmekle birlikte, olaya müdahil olan bir çok insanın da durup durmaksızın belirttiği gibi, lisans sözleşmelerinin dil mahallinde veya belirlenmiş müşterek sosyo-kültürel arka planıyla ilgili olarak akdedildiğini belirtti. FUEN yaptığı önerilerde, görsel-işitsel endüstrinin bu mevcut uygulamayı, komşu ülkeleriyle aynı dili konuşan azınlık topluluklarını içerecek kadar yaymasını önermiştir

FUEN aynı zamanda, farklı varyantlarda kamu tarafından finanse edilen çevrimiçi platformlar fikriyle ilgili olarak igilili çevre temsilcilerinin öne sürdüğü bir dizi öneriyi görüşe açtı ve alt yazı ile dublajın öneminin altını çizdi. FUEN, alt yazı ve dublaj için yapılacak finansmanın güçlendirilmesini önererek, bölgesel ve azınlık dillerinin yeni tercüme teknolojisinin yaratılmasında ve inkişafında göz önünde bulundurulmasının mümkün mertebe dikkate alınması doğrultusunda angaje oldu. FUEN, kamusal yasal bir radyo istasyonu, görsel-işitsel içeriklerin keşfi ve de Avrupa görsel-işitsel enformasyon kurumlarıyla yapılacak işbirliği konuları hakkındaki görüşlerini de ifade etti.

FUEN, azınlıkların pozisyonu ile, Minority SafePack adlı girişimin sınır ötesi erişim taleplerini somut önerilerin müzakerelerinde aktif şekilde temsil edecektir.

Bununla ilgili olarak lütfen şunu da okuyunuz: Sınırsız medya istifadesi: Geoblocking Reformu – FUEN, Film ve Televizyon Endüstrisi ile aynı masada otururken görülüyor.

Fotocredit: Pixabay

Basın bildirileri