Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Berlin! Sen bir Harikasın Berlin! AGDM'nin 31. Yıllık Oturumu Orada Yapıldı

Methiye şarkıları sadece müzisyenler tarafından değil, aynı zamanda 17 ayrı ülkeden gelen kadın erkek temsilci ve koordinatörden yükseliyordu. Bunu vesile kılan, 07. ile 09.Kasım 2022 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilen Alman Azınlıkları Çalışma Grubu'nun 31.Yıllık oturumu oldu. Bu çerçevede, Orta, Doğu ve Güney Avrupa ve Merkezi Asya'nın 17 farklı ülkesinden gelen kadın, erkek temsilci ile gençlik temsilcileri, kendi ülkelerindeki karşılaştıkları güncel durum ve sorunlar hakkında Alman politikasının önemli karar vericileriyle içeriği ve keyfiyeti itibariyle yoğun görüşme imkanı buldu.

Bu yılkı AGDM-Yıllık Oturumu'nun sayısı aşkın konuları arasında ikisi bilhassa öne çıkmış oldu. Bunlar, Polonya'daki azınlık çocuklarına verilen Almanca derslerindeki yasal kısaltmaya ilişkin rezil ve mütemadi ayrımcılık ile, Ukrayna'daki Alman azınlığın çalışma ve aktivitelerini bu yılın Şubat ayı sonunda başgösteren savaşla birlikte büyük ölçüde durdurması oldu.

Yurtdışındaki Alman Azınlığa ait dernek ve birliklerin kadın, erkek resmi temsilcileri üç yıl süren bir aradan sonra Berlin'de muhteliten toplanmış oldu. Federal Hükümet Göçmen ve Ulusal Azınlıklar Sorumlusu Bayan Natalie Pawlik (Federal Milletvekili), AGDM'nin 31.yıllık oturumu, yaptığı resmi açılışla başlatmış oldu. Yurtdışında yaşayan Alman Azınlıkların maruz kaldığı maddi sorunların bilincinde olduğunu ve tüm katılımcıların gelecekte vereceği destekden emin olabileceğini özellikle vurguladı.

Şube Başkanı Dr.Alexander Schumacher ve onun, Federal Hükümet İçişleri ve Anayurt Bakanlığı'nın Alman Azınlıkları Yetkili Dairesinin mensupları ile yapılan ihtisas görüşmesi, üye organizasyonlarla teşvik ediciler arasındaki içerik ve teşvik teknolojisi itibariyle önem arzeden sorunların karşılıklı teati edilmesini sağlamış oldu.

Alman Parlamentosu CDU/CSU Fraksiyon Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz (Federal Milletvekili), Sürgün Edilenler, Göçmenler ve Alman Azınlıkları Fraksiyon Grubu Başkanı Christoph de Vries ve Schleswig-Holstein Eyaleti CDU Eyalet Grup Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda çevre, doğayı koruma, nükleer güvenlik ve tüketicinin korunması komisyon lbaşkanı Astrid Damerow ile Federal Parlamento'da gerçekleştirilen ihtisas görüşmesi günün kapanışını oluşturdu. Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan Alman Azınlıkların maruz kaldığı zorluklar ve büyük sorunlarla ilgili olarak yapılan detaylı görüşme sonucunda CDU/CSU Fraksiyon Grup temsilcileri desteklerini devam ettireceklerini garanti ederek, Alman Parlamentosu nezdinde daha öncesinde de olduğu gibi, sağlam bir muhatap olarak kalmaya devam edeceklerini garanti ettiler.

Dokümantasyon Merkezi Görüşmeleri: Bağlılık Vakfı, ifa ve Dışişleri Bakanlığı arasında bir bilgi ağı oluşumu etkinliğiyle son buldu.

AGDM'nin ikinci günü, dökumantasyon merkezinde, uzman rehber refakatinde gösterilen kaçış, sürgün ve yeniden barışmak adlı sürekli sergiyle başladı. Akabinde, müzenin kuruluş geçmişi, sürekli serginin konsepti ve karşılaşılan güncel zorluklar ve planlar hakkında Dokümantasyon Müdiresi Dr.Gundula Bavermann ile oldukça yoğun bir bilgisel görüşme sağlandı. Alman Azınlık temsilcileri hem övgü ve hem de eleştirilerinin yanı sıra içerikle ilişkili kendi istek ve önerilerini de Dokümantasyon Merkezi yönetimine iletmiş oldular. Bu çerçevede olmak üzere oturumun hitamında, serginin içeriğine ait öneriler üzerinde birlikte çalışarak, dokümentasyon merkezine iletme kararı aldılar.

Bir diğer ihtisas görüşmesi de; Yurtdışında Yaşayan Almanlara Bağlılık Vakfı temsilcileriyle oldu. Helmut Koschyk (Federal Eski Milletvekili) ve vakfın genel müdürü Sebastian Machnitzke ile görüşen temsilciler, işbirliği ve vakfın, aracı kuruluş sıfatıyla rolü hakkındaki görüşlerini birbirleriyle teati ettiler.

Bunu takiben Federal Dışişleri Dairesi Kültür ve Eğitim Politikası Sorumlusu Anna Bartels ile yapılan ihtisas görüşmesinde AGDM Sözcüsü Bernard Gaida, yurtdışında yaşayan Alman Azınlığın sadece finansman desteğini değil, bilakis Federal Hükümetin moral ve siyasi desteğini de net ve görünür şekilde görmek istediğini vurguladı. Alman Azınlıkları Federal Hükümet'ten dayanışmaya ilişkin bir işaret beklemektedirler. Görüşmede hazır bulunan Yurtdışı İlişkiler Enstitüsü Departmanı Yönetmeni Urban Beckmann ve İlgili alan Yönetmeni Karoline Gil sözcünün ifadesini teyid ettiler.

AGDM, Federal Almanya Parlamentosu'nda ''Azınlıklar'' adlı parlamento çevresi her iki başkanı olan Stefan Seidler (Federal milletvekili) ile birlikte Denise Loop'u (Federal Milletvekili), katılımcıların Federal Parlamentosu çeşitli fraksiyonlarına mensupları, Bağlılık Vakfı ve ifa görevlileri ile derin fikir alışverişinde bulunacakları bir bilgi ağı akşamına davet ettiler.

Dahili ve ''Azınlıklar'' Parlamento Çevresi

AGDM Dahili Oturumu çerçevesindeki son günde katılımcılar kendi ülkelerine dair raporlar verdiler. Her münferit ülkeden gelen bir Alman Azınlığa mensup bir kadın/erkek temsilci ile keza kadın/erkek genç temsilci gerçek bir proje, Alman Gençlik Organizasyonunlarının faaliyeti ve karşılaşılan güncel zorluklar hakkında bilgiler verdi.Bu bilgilere göre; yurtdışındaki bir Alman Azınlığın tedirginliği her şeyden önce, yapılan teşviklerin kısaltılması anlamına gelir ki; bu durum bir kaç azınlık için bir tehdit unsuru olabilir denildi.

Stefan Seidler (Federal Milletvekili), Denise Loop (Federal Milletvekili) ve Maja Wallstein (Federal Milletvekili) gibi Parlamento Çevresi üyeleriyle öğleden sonra yapılan görüşmelerde, her münferid Alman Azınlıkta yaşanan güncel problemler ve onlara ait muhtemel çözüm yolları ile, yurtdışındaki Alman Azınlıkların Federal Hükümet tarafından desteklenmesinin devamı söz konusu oldu. Görüşmelere müdahil olan milletvekilleri, yurtdışındaki Alman Azınlığın güncel ve zor durumuna büyük bir ilgi göstererek, Federal Meclisin bir dahaki bütçe görüşmelerinde bunu destekleyeceğine garanti verdiler.

Bunu takiben Alman Parlamentosu SPD Fraksiyonu temsilcileri ve Fraksiyon Başkan Yardımcısı Dirk Weise (Federal Milletvekili) ile bir müzakereye geçildi. Adıgeçenlerin teatiye duyduğu ve kendilerinin Federal Hükümet nezdinde muhatap olduğu adıgeçen tarafından ifade edildi. SPD Fraksiyonu, bir çalışma çevresini ''Alman Azınlıklar'' konusu altında ve ''Dahili İşler'' adlı çalışma grubu çerçevesinde hayata geçirmiş ve Alman Azınlıklara kendi fraksiyon sıralarında bir teati platformu sunmuş bulunmaktadır. Federal Hükümet Göçmen Sorunları ve Ulusal Azınlıklar Sorumlusu Natalie Pawlik azınlık politikasının, barış politikasının önemli bir parçası olduğunu ve SPD Fraksiyonu nezdinde Alman Azınlıkları için tarihi bir sorumluluk yattığını vurguladı.

AGDM sözcüsünün görevi onaylandı ve yeni gençlik koordinatörü seçildi.

31.Yıllık Oturumunun ilk gününde Bernard Gaida önümüzdeki üç yıllık süre için yeniden AGDM sözcülüğüne seçildi. Adıgeçen bu görevi 2016 yılından beri yürütmektedir.

AGDM'nin gençlik koordinatörlüğüne, Hırvatistan'daki Alman Topluluğu Gençlik Temsilcisi olan Hanna Klein seçildi.

Bu yılki AGDM Oturumu, yurtdışında yaşayan Alman Azınlıklar ve Alman politikası arasındaki sürekli diyaloğun ne denli önem arzettiğini bir kez daha teyid eden başarılı bir etkinlik oldu. Bunun doğruluğunu yansıtan bir diğer gerçek ise; Alman azınlığa 2023 yılı için ayrılan bütçenin kısaltılmayarak, bilakis 5,25 milyon daha fazlalaştırılması olmuştur. Bu ek finansman yardımları, Polonya ve Ukrayna'daki Alman Azınlıkların hizmetine amade kılınacaktır. AGDM Oturumu çerçevesinde bir çok Alman Parlamento üyesiyle, Alman Azınlıkların güncel sorunları hakkında gerçekleştirilen bu görüşmeler arkada iyi bir tesir bırakmış ve böylece Federal Hükümetin yurtdışında yaşayan Alman Azınlıklara karşı yürüteceği teşvik politikasında kararlı adımların atılacağı güzergahlar sağlanmıştır.

Oturuma ait resimler galerisine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Basın bildirileri