Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''FUEN'le Azınlık Sohbetleri Almanya'daki Danimarka Lisesi'ni Tanıttı''

''Danimarka Azınlığı için Danimarka Okulları bir nevi A ve O (yani klasik yunan alfabesinin baş ve son harfleri anlamında) mahiyetindedir. Bizler burada sadece eğitmekle kalmayarak, azınlığı mütemadiyen yeniliyoruz''. Bu sözler, Almanya Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki Danimarka A.P.Moller Okul müdürü Jorgen Kühl'e aitti. Adıgeçen okul, 25.Ağustos saat 16.00'da yayımlanan ''FUEN'le Azınlık Sohbetleri'' dizisinin 3.bölümünün odak noktasını teşkil ediyordu.

Kısa metrajlı bir film, aynı zamanda bir kültür merkezi olarak hizmet veren ve 650 öğrencisiyle Danimarkalı Azınlığın Almanya'daki en büyük okuluna dair canlı izlenimleri aktarmaktaydı. Okul müdürü muhtevasında finansmanın konseptini de açıklamaktaydı. Danimarkalı azınlığa ait okullar, Schleswig-Holstein Eyaleti tarafından aynen Alman okulları gibi finansman teşviki almaktadırlar. Ancak azınlık okullarının ortalama masrafları oldukça fazladır. Bu masraflar, kamusal bir okula nazaran iki misline kadar çıkmaktadır. Aradaki bu farkı Danimarka Devleti kapatmaktadır.

A.P.Moller Skolen adlı okulda lise mezuniyetini tamamlayan her öğrenci, hem Almanya ve hem de Danimarka'daki yüksek öğrenim için geçerli olan çifte diplomaya sahip olmaktadır. Daha okul sürecinde öğrenciler müşterek yürütülen projeler ve öğrenci mesaj alış verişi sayesinde komşu ülkeyle temas kurabilmektedirler.

FUEN'in eski Başkan Yardımcısı ve ayni zamanda eğitim grup topluluğu sözcüsü Olga Martens tarafından modere edilen akabindeki uzmanlar müzakeresinde söz alan Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Karen Prien, Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki azınlık teşvikinin yüksek önemine değinerek ''Kendimizi Danimarka okullarını Alman kamu okullarıyla aynı kapsamda desteklemekle, yani diğer serbest okullara nazaran oldukça daha fazla olmak üzere, mükellef kıldık. Böylesine yeşeren bir danimarka okul görünümüne sahip olmanın ve sınır bölgelerinde iyi bir birlikteliğe yönelik başarılı bir pratik örneği hem Avrupa ve hem de Dünya çapında sunabilmenin gururunu yaşıyoruz'' demiştir.

Güney Şilezya Derneği (SSF) Başkanı ve bir Danimarka İlkokulu Müdiresi Gitte Hougaard-Werner Danimarka Azınlığa ait eğitim sistemini kreşten başlayarak açıkladı. Danimarka Okul Derneği (Dansk Skoloforeningen) Kuzey Schleswig-Holstein bölgesinde 56 çocuk yuvası işletmekte olup, ''Danimarka dili ve kültürüyle mümkün olduğu kadar erken haşır neşir olması açısından bunlardan 35'i kreşlerle entegre olmuş durumdadır. Buradaki amaç, Danimarka hayatını ''beşikten mezara kadar istediğim ölçüde yaşamak'' şeklindedir. ''Bunun sağlanması, tiyatro, kütüphane, spor ve sinemayı kapsayan büyük bir Danimarka boş zamanı geçirme'' imkanıyla da mümkün olacaktır.

Öğretmenlerin mesleki eğitimi de ''Azınlık Sohbetleri'' kapsamında ve ''Danimarka Azınlığına ait okullar çocuklarını nerede yetiştiriyorlar'' sorusuyla da gündeme gelmişti. Gitte Hougaard-Werner, doğrudan azınlık kökeninden gelen iyi eğitilmiş öğretmenlerle, ''Danimarka'dan gelen taze katkının'' birlikte iyi bir bileşim olacağını açıklamıştır. Öğretmen adayları da Schleswig-Holstein Eyaleti üniversitelerinde Danimarka Dili yüksek öğrenimini görerek, böylece okullarda her iki ülkede tahsil görmüş personelin ders vermesi sağlanmalıdır.

Karin Prien Danimarka okulu mezunlarını ''Almanya'nın bir nevi temsilcileri'' olarak görmektedir. Bunlardan üçte ikisinin okulu bitirince yüksek öğrenim için Danimarka'ya gitmelerini problem olarak görmemekte ve ''Bunlardan çoğu bir müddet sonra zaten geri gelmekte ve sınır ötesi müteşebbislerde çalışmaktadır. Bizler avrupai tarzda düşünmek zorundayız'' demiştir.

Azınlık sohbetlerinin tüm dizisini FUEN'in YouTube internet kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Arka Plan: FUEN'le Azınlık Sohbetleri dizisi, Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar ve dil topluluklarına ait farklı görüşleri konu alan kısa metrajlı filmlerin, belgesellerin ve makalelerin tanıtıldığı bir platformdur. Her filmin akabinde, bir azınlığın güncel durumunun görüşüldüğü bir konu müzakere edilmektedir. İlk üç bölümde Alman-Danimarka sınır Bölgesi'ndeki azınlık okulları ve okul sistemi ele alınmaktadır.

 

Basın bildirileri