Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Batı Balkanlardaki Azınlıklar Osijek'teki FUEN Konferansı'nda Birbiriyle Buluşuyor

Batı Balkan ülkelerindeki azınlıklar bir çok sorunla karşı karşıya kalmakta olup, bunlar Avrupa'nin diğer bölgelerindeki azınlıkların sorunlarıyla kısmen benzer olmakla birlikte, kısmen tamamen farklıdır. Azınlık ve çoğunluk toplumlarıyla yapılan işbirliğini güçlendirmek ve azınlık topluluklarını her düzeyde desteklemeyi teminen, onlara ait konuların kamusal tartışmaların bir parçası olması ve ilgiyi çekmesine Avrupa ulusları Federal Birlği (FUEN) fazlasıyla önem vermektedir.

Bu nedenle FUEN 2.Haziran 2023 Cuma gününden başlayarak, 4.Haziran 2023 Pazar gününe kadar, Hırvatistan'ın Osijek/Essegg/Eszek şehrinde, Hırvatistan'ki Macar Demokratik Birliği, keza Hırvatistan'daki Alman Topluluğu-Tuna Suebyaları Organizasyonu, Koordinasyon Konseyi ve Çek Ulusal Azınlık temsilceleriyle işbirliği içinde organize edilecek olan ''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' adlı bir konferans tertipleyecektir.

''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' Konferansı, Batı Balkanlar Bölgesindeki ulusal azınlıklar ve dil gruplarının maruz kaldığı mevcut sorunlar ile bu sorunların üstesinden gelmeye matuf mümkün mekanizmalar hakkındaki yapıcı ve eyleme yönelik diyaloglar dizisinin ilk adımı mahiyetindedir.

Konferansın amacı, FUEN-Üye Organizasyonlarıyla azınlık kurumları, yerel ve ulusal makamlar ve uluslararası organizasyonlar arasındaki işbirliğini teşvik etmektir. Batı Balkanlardaki FUEN-Bilgi Ağının diğer azınlık kurumları ve STK'ya ait üye organizasyonlarıyla kurulacak sıkı temaslar sonrasında genişlemesinin üye organizasyonlarımızı güçlendirecğine inanmaktayız.

Hedefimiz, azınlık organizasyonları ve temsilcileriyle yapılacak işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmak ve ulusal ve dilsel azınlıkların korunması alanında yerel makamlar ve ulusal hükümetler için destek verici imkanları geliştirmektir.

Kopacevo'daki HDMK-Merkezinde gerçekleştirilecek olan konferans, Orta Avrupa Saatiyle saat 15.00'te, Hırvatistan'daki Macar Demokratik Birliği Başkanı Robert Jankovics, Osijek Belediye Başkanı Ivan Radic, FUEN Başkanı ve Avrupa Parlamento Üyesi Lorant Vincze,Sırbistan Cumhuriyeti İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog BakanıTomislav Zigmanov, AB- Komşuluk ve Genişleme (Video Yoluyla Katılım) Komiseri ve Avrupa Parlamento Üyesi Karlo Ressler'in konuşmalarıyla başlayacaktır. Konuşmaları, üye organizasyonların çeşitli kurumsal modellerinin ve maruz kaldıkları sorunların tanıtımı takip edecektir.

Konferansın ikinci gününde ana dilde eğitim, azınlıkların politik katılımı ve nüfus sayımının etkileri görüşülürken, son panelde çingenelik, milliyetçilik, ayrımcılık ve nefret söylemleri ele alınacaktır.

Sosyal Medya Kanallarımız vasıtasıyla Szileri konferansın gidişatı hakkında devamlı bilgilendireceğiz.

Batı Balkanlardaki azınlıklara ait daha fazla bilgiyi analiz raporumuzdan temin edebilirsiniz.

Basın bildirileri